{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
 • {{ option.name }}
photo

DCAM Roosendaal II

Rietschotten 0
4751XN Roosendaal
€ 52,50 per m² / Jaar

Description

General

On Borchwerf II in Roosendaal, which was elected several times as the number 1 logistics hotspot in the Netherlands, a modern high-end logistics property will be developed.

The total surface of the property is ap. 44,000 sqm. The design of the property also offers flexible solutions for partial lease into several units. The property can be leased in 3 separate units, which are divided as follows (sqm g.f.a.):

Warehouse Office Mezzanine Total
Unit 1    9,289  477 916 10,682
Unit 2 11,521 477 1,195 13,193
Unit 3 17,533 479 2,224 20,236
Total 38,343 1,433 4,335 44,111


Parking
267 parking places on site

Facilities

Warehouse:
- Clear stacking height 12.20 m1
- Column span of 23 m1 suitable for narrow and wide aisles
- 1 dock per 850 sqm warehouse, equipped with electrically controlled overhead doors (3 x 3 meters) and
electric hydraulic levellers with a load capacity of 6,000 kg dynamic and 9,000 kg static
- 4 automated electric overhead doors on ground floor level (4 x 4.5 meters) per unit
- Floor load capacity of 5,000 kg/sqm with maximum point load of 8,000 kg/sqm
- Floor load capacity of 2,500 kg/sqm in the expedition area
- Flatness floor according DIN 18202 Tabel 3 Zeile 4
- ESFR sprinkler system installed to meet FM Global standards
- Fire hose reels, fire alarm and evacuation system
- Light separation wall between units
- Heating by means of an air/air heat pump installation (13 °C)
- LED lights equipped with dynamic switching, delivering 200 Lux at +1m
- Charging station for lifting trucks – 1 station per 1,000 sqm of warehouse


Office space:
- High end finishing of walls and modular ceiling
- Heat pump VRF-cooling system
- ESFR sprinkler system installed to meet FM Global standards
- Fire hose reels, fire alarm and evacuation system
- High efficiency LED intelligent lighting system with dynamic switching producing 500 Lux at +1m
- Pantry facility
- Cable ducts fitted with double wall sockets and empty provisions for data cabling
- Sanitary facilities

Mezzanine:
- Floor load of 500 kg/m²
- Floor depth of 12 meters
- Windows for natural light
- Steel stairs and balustrade

Yard:
- Separate traffic flows for truck and car traffic
- External areas constructed with heavy duty paving
- 2 meter high perimeter fencing
- Electrically operated entrance gate
- Outdoor LED lightning


Other:
- The roof is prepared for the installation of solarpanels
- 2.3 meter high concrete wall base around the building
- 35 meter deep concrete loading area suitable for long and heavier vehicle combinations


Location
Businesspark Borchwerf II in Roosendaal is located on a central location between the transport corridor between the ports of Antwerp and Rotterdam. The port of Moerdijk is also located in the vicinity. Borchwerf II, which has an excellent accesability via the highway A17  (Roosendaal - Moerdijk) and A58 (Eindhoven - Vlissingen), showed a lot of activity in new logistics development in the past years. Various companies are based on this businesspark, such as: Jan de Rijk Logistics, Vos Logistics, CEVA logistiek, De Rooij Warehousing, Hollister, Fri-Jado, Primark, Lidl, DHL, en Strootman.
This logistics facility is centrally located at Rietschotten Oud Gastel in the Borchwerf II Business Park, West-Brabant.


Acceptance

The property can be delivered ap. 9 months after agreement

Rent

- warehouse €52.20 per sqm per year

- mezzanine €30 per sqm per year

- office space  €125 per sqm per year

Service charges

to be determined

rent prices and service charges will be increased with VAT

Payment

quarterly in advance

Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT

Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements of the lessor

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances

BREEAM

Our base build specification is designed to achieve BREEAM rating ‘EXCELLENT’ as standard


Power Management

Motion detection sensors allow for intelligent lighting and will reduce energy consumption for lighting to

under 3 Watt/sqm. Cost savings compared to traditional lighting are approximately €3/sqm per year


Thermal Performance

The building temperature can be maintained at 10° Celsius without the need for heating thanks to the

overall insulation level of the building

€ 52,50 per m² /
44.111 m²
10.682 m²
44.111 m²
5000.0 per m²
12.0 meter
A
,
267

DCAM Roosendaal II

Algemeen

Op Borchwerf II in Roosendaal, welke meerdere malen is uitgeroepen als de nummer 1 logistieke hotspot in Nederland, wordt een modern high-end logistiek gebouw ontwikkeld.

De totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt ruim 44.000 m². In het ontwerp is ook rekening gehouden met mogelijkheden voor deelverhuur, waardoor er flexibele oplossingen aangenoden kunnen worden. Het gebouw is in 3 afzonderlijke units te huur welke als volgt zijn ingedeeld (in m² b.v.o.):

Warehouse Kantoor Mezzanine Totaal
Unit 1    9.289  477 916 10.682
Unit 2 11.521 477 1.195 13.193
Unit 3 17.533 479 2.224 20.236
Totaal 38.343 1.433 4.335 44.111

Parkeren

267 parkeerplaatsen op eigen terrein


Voorzieningen


Warehouse: 
- Vrije stapelhoogte van 12,20 m1
- Kolombreedte van 23 m1, geschikt voor smalle en brede gangen
- 1 loading dock per 850 m² warehouse, uitgerust met elektrische overheaddeuren (3 x 3 meter) en elektrische hydraulische levellers met een capaciteit van ca. 6.000 kg dynamisch en 9.000 kg statisch
- 4 automatische, elektrische deuren op maaiveld niveau (4m x 4.5m) per unit
- Vloerbelasting bedraagt 5.000 kg/m² met een maximale puntbelasting van 8.000 kg/m²
- Vloerbelasting in de expeditieruimte bedraagt 2.500 kg/m²
- Vloervlakheid volgens DIN 18202 Tabel 3 Zeil 4
- ESFR sprinklersysteem geïnstalleerd om te voldoen aan de FM Global standaarden
- Brandslangen, brandalarm en evacuatiesysteem
- Scheidingswanden tussen de units
- Verwarming middels warmtepomp (13 °C)
- LED verlichting uitgerust met dynamische schakeling, levert 200 Lux op 1 m
- Oplaadstation voor heftrucks - 1 station per 1.000 m² warehouse


Kantoorruimte:
- High end afwerking van muren en modulair plafond
- Warmtepomp VRF-koelsysteem
- ESFR sprinklersysteem geïnstalleerd om te voldoen aan de FM Global standaarden
- Brandslangen, brandalarm en evacuatiesysteem
LED verlichting uitgerust met dynamische schakeling, levert 500 Lux op 1 m1
- Pantry voorzieningen
- Kabelgoten v.v. dubbele wandcontactdozen
- Sanitaire voorzieningen

Mezzanine:
- Vloerbelasting bedraagt 500 kg/m²
- Diepte bedraagt 12 meter
- Voorzien van ramen voor daglicht toetreding
- Stalen trap en balustrade


Buitenterrein:
- Volledige scheiding van vrachtwagen- en personenverkeer
- Verhard buitenterrein met zware betonklinkers
- 2m hoge hekwerk rondom het perceel
- Elektrische toegangspoorten
- LED verlichting

Overig:
- Het dak is geschikt gemaakt voor toekomstige plaatsing van zonnepanelen
- Het pand is voorzien van een betonnen borstwering van 2.3 meter hoog
- De betonnen laadkuil is 35 meter diep en ook geschikt voor LZV's.

Locatie

Bedrijventerrein Borchwerf II in Roosendaal is zeer centraal gelegen in de transport corridor tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Ook de haven van Moerdijk is dichtbij gelegen. Borchwerf II, welke uitstekend bereikbaar is via de rijksweg A17 (Roosendaal - Moerdijk) en A58 (Eindhoven - Vlissingen) heeft de adgelopen jaren een flinke toename in logistieke nieuwbouwontwikkelingen laten zien. Diverse bedrijven die op dit terrein zijn gevestigd zijn; Jan de Rijk Logistics, Vos Logistics, CEVA logistiek, De Rooij Warehousing, Hollister, Fri-Jado, Primark, Lidl, DHL, en Strootman.


Beschikbaar

Het pand kan worden opgeleverd ongeveer 9 maanden na wilsovereenstemming.

Huurprijs

- warehouse €52.50 per m² per jaar

- mezzanine €30 per m² per jaar

- kantoorruimte  €125 per m² per jaar


Servicekosten

nader te bepalen

huurprijzen en servicekosten worden vermeerderd met BTW

Huurbetaling

per kwartaal vooruit

Zekerheidsstelling

bankgarantie van minimaal kwartaal huursom plus servicekosten en BTW

Indexering

jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Huurovereenkomst

standaard huurovereenkomst kantoor-/ bedrijfsruimte volgens model ROZ 2015. met aanvullingen van de verhuurder

BTW

huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaat

BREEAM

Het gebouw zal een BREEAM rating 'EXCELLENT' standaard krijgen

Energiebeheer

Bewegingsdetectie sensoren zorgen voor intelligente verlichting en zal het energieverbruik voor verlichting verminderen onder 3 watt per m². Kostenbesparingen in vergelijking met traditionele verlichting bedraagt ongeveer €3 per m² per jaar.

Thermische prestatie

De gebouwtemperatuur kan op 10° worden gehouden zonder de noodzaak om te verwarmen. Dit dankzij de totale isolatie van het gebouw.

General

On Borchwerf II in Roosendaal, which was elected several times as the number 1 logistics hotspot in the Netherlands, a modern high-end logistics property will be developed.

The total surface of the property is ap. 44,000 sqm. The design of the property also offers flexible solutions for partial lease into several units. The property can be leased in 3 separate units, which are divided as follows (sqm g.f.a.):

Warehouse Office Mezzanine Total
Unit 1    9,289  477 916 10,682
Unit 2 11,521 477 1,195 13,193
Unit 3 17,533 479 2,224 20,236
Total 38,343 1,433 4,335 44,111


Parking
267 parking places on site

Facilities

Warehouse:
- Clear stacking height 12.20 m1
- Column span of 23 m1 suitable for narrow and wide aisles
- 1 dock per 850 sqm warehouse, equipped with electrically controlled overhead doors (3 x 3 meters) and
electric hydraulic levellers with a load capacity of 6,000 kg dynamic and 9,000 kg static
- 4 automated electric overhead doors on ground floor level (4 x 4.5 meters) per unit
- Floor load capacity of 5,000 kg/sqm with maximum point load of 8,000 kg/sqm
- Floor load capacity of 2,500 kg/sqm in the expedition area
- Flatness floor according DIN 18202 Tabel 3 Zeile 4
- ESFR sprinkler system installed to meet FM Global standards
- Fire hose reels, fire alarm and evacuation system
- Light separation wall between units
- Heating by means of an air/air heat pump installation (13 °C)
- LED lights equipped with dynamic switching, delivering 200 Lux at +1m
- Charging station for lifting trucks – 1 station per 1,000 sqm of warehouse


Office space:
- High end finishing of walls and modular ceiling
- Heat pump VRF-cooling system
- ESFR sprinkler system installed to meet FM Global standards
- Fire hose reels, fire alarm and evacuation system
- High efficiency LED intelligent lighting system with dynamic switching producing 500 Lux at +1m
- Pantry facility
- Cable ducts fitted with double wall sockets and empty provisions for data cabling
- Sanitary facilities

Mezzanine:
- Floor load of 500 kg/m²
- Floor depth of 12 meters
- Windows for natural light
- Steel stairs and balustrade

Yard:
- Separate traffic flows for truck and car traffic
- External areas constructed with heavy duty paving
- 2 meter high perimeter fencing
- Electrically operated entrance gate
- Outdoor LED lightning


Other:
- The roof is prepared for the installation of solarpanels
- 2.3 meter high concrete wall base around the building
- 35 meter deep concrete loading area suitable for long and heavier vehicle combinations


Location
Businesspark Borchwerf II in Roosendaal is located on a central location between the transport corridor between the ports of Antwerp and Rotterdam. The port of Moerdijk is also located in the vicinity. Borchwerf II, which has an excellent accesability via the highway A17  (Roosendaal - Moerdijk) and A58 (Eindhoven - Vlissingen), showed a lot of activity in new logistics development in the past years. Various companies are based on this businesspark, such as: Jan de Rijk Logistics, Vos Logistics, CEVA logistiek, De Rooij Warehousing, Hollister, Fri-Jado, Primark, Lidl, DHL, en Strootman.
This logistics facility is centrally located at Rietschotten Oud Gastel in the Borchwerf II Business Park, West-Brabant.


Acceptance

The property can be delivered ap. 9 months after agreement

Rent

- warehouse €52.20 per sqm per year

- mezzanine €30 per sqm per year

- office space  €125 per sqm per year

Service charges

to be determined

rent prices and service charges will be increased with VAT

Payment

quarterly in advance

Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT

Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements of the lessor

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances

BREEAM

Our base build specification is designed to achieve BREEAM rating ‘EXCELLENT’ as standard


Power Management

Motion detection sensors allow for intelligent lighting and will reduce energy consumption for lighting to

under 3 Watt/sqm. Cost savings compared to traditional lighting are approximately €3/sqm per year


Thermal Performance

The building temperature can be maintained at 10° Celsius without the need for heating thanks to the

overall insulation level of the building

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

 • Industrial real estate

  Evert van de Beekstraat 104 

  1118CN Schiphol

  Contactpersoon

  Bart Schraven

  06-46747787

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}