{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
 • {{ option.name }}
photo

DCAM Roosendaal II

Rietschotten 0
4751XN Roosendaal
€ 46,- per m² / Jaar

Description

General

This logistics facility is centrally located at Rietschotten Oud Gastel in the Borchwerf II Business Park, West-Brabant.

 • Recently voted as the top logistics hotspot in the Netherlands
 • Direct access from the A17 & A58 motorways
 • Proven location: Over recent years Roosendaal has attracted major logistics operators including; Jan de Rijk Logistics, Vos Logistics, CEVA logistics, De Rooij Warehousing, Terex AWP, Primark and Lidl
 • Excellent availability of suitable labour


Floor area

The plot measures 35,739 sq m and has a site coverage of 22,805 sq m (64%).

The building, consisting of two units, has a leaseable floor area of approximately 26,012 m², divided over:

 • 22,527 sq m warehouse space
 • 2,484 sq m mezzanine space
 • 1,001 sq m office space


Location

Roosendaal provides easy access to:

 • The main deep sea and inland ports in the Netherlands and Belgium
 • National and international road connections
 • Brussels and Schiphol cargo airports


Acceptance

mid Q3 2018

Rent

warehouse space  €   46 per sq m per  year

mezzanine floor  €   25 per sq m per  year

office space  € 129 per sq m per year

rental prices subject to VAT

Parking

102 parking places on site

Service charges

to be determined

Payment

quarterly in advance

Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT

Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances


Facilities

Warehouse space:

 • Clear height 12.20m
 • Column span of 23m optimised for narrow and wide aisles
 • 1 dock per 850m² warehouse
 • Automated, electric doors on ground floor level (4m x 4.2m)
 • Floor load capacity of 5000 kg/m² with max point load of 80 kN
 • Flatness floor according DIN 18202 Tabel 3 Zeile 4
 • ESFR sprinkler system installed to meet FM Global standards
 • Fire hose reels, fire alarm and evacuation system
 • LED lights equipped with dynamic switching, delivering 200 Lux at 1.5m
 • Charging station for lifting trucks – 1 station per 1,000m² of warehouse

Office space:

 • Heat pump VRF-cooling system
 • Energy efficient heat recovery system
 • Fire hose reels, fire alarm and evacuation system
 • Sprinkler system
 • LED lights with average light intensity 400 Lux office rooms
 • Toilet facilities
 • High end finishing of walls and modular ceiling

Mezzanine:

 • Floor load of 5 kN/m²
 • Translucent panels for natural light
 • Steel stairs and balustrade

Outdoor:

 • Full separation of truck and car transport flows
 • External areas constructed with heavy duty paving
 • 2m high perimeter fencing
 • Electrically operated entrance gates
 • Bicycle shed
 • Outdoor LED lightning


Thermal Performance

The building temperature can be maintained at 10° Celsius without the need for heating thanks to the

overall insulation level of the building

Power Management

Motion detection sensors allow for intelligent lighting and will reduce energy consumption for lighting to

under 3 Watt/m². Cost savings compared to traditional lighting are approximately 3 €/m² per year

BREEAM

Our base build specification is designed to achieve BREEAM rating ‘EXCELLENT’ as standard

€ 46,- per m² /
26.012 m²
11.760 m²
26.012 m²
5000.0 per m²
12.0 meter
A
,
102

DCAM Roosendaal II

Algemeen

Dit moderne logistieke centrum is centraal gelegen op bedrijventerrein Borchwerf II te Roosendaal.

 • Onlangs uitgeroepen als de top logistieke hotspot in Nederland
 • Directe toegang vanaf de snelwegen A17 en A58
 • Bewezen locatie: Roosendaal heeft de afgelopen jaren grote logistieke  bedrijven aangetrokken waaronder; Jan de Rijk Logistics, Vos Logistics, CEVA logistiek, De Rooij Warehousing, Terex AWP, Primark en Lidl
 • Uitstekende beschikbaarheid van geschikte werknemers

Vloeroppervlak

Het perceel is 35.739 m² en kent een bebouwd oppervlak van 22.805 m² (64%).

Het gebouw, bestaande uit twee units, heeft een verhuurbaar vloeroppervlak van ca 26.012 m², verdeeld over:

 • 22.527 m² distributieruimte
 • 2.484 m² mezzanine vloer
 • 1.001 m² kantoorruimte

Locatie

Roosendaal biedt gemakkelijke toegang tot:

 • De belangrijkste diepzee en binnenhavens in Nederland en België
 • Nationale en internationale wegverbindingen
 • Vrachtluchthavens Brussel en Schiphol


Beschikbaar

medio Q3 2018

Huurprijs

bedrijfsruimte  €   46 per m² per  jaar

mezzanine vloer  €   25 per m² per  jaar

kantoorruimte  € 129 per m² per  jaar

huurprijzen te vermeerderen met BTW

Parkeren

102 parkeerplaatsen op eigen terrein

Servicekosten

nader te bepalen

Huurbetaling

per kwartaal vooruit

Zekerheidsstelling

bankgarantie van kwartaal huursom plus servicekosten en BTW

Indexering

jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Huurovereenkomst

standaard huurovereenkomst kantoor-/ bedrijfsruimte volgens model ROZ 2015. met aanvullingen

BTW

huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaat

Voorzieningen

Distributiecentrum:

 • Vrije hoogte van 12,20m
 • Kolom span van 23m geoptimaliseerd voor smalle en brede gangen
 • 1 dock per 850 m²
 • Automatische, elektrische deuren op de begane grond (4m x 4.2m)
 • Max. vloercapaciteit van 5000 kg/m² met een max puntbelasting van 80 kN
 • Vloervlakheid volgens DIN 18202 Tabel 3 Zeil 4
 • ESFR sprinklersysteem geïnstalleerd om te voldoen aan FM Global standaarden
 • Brandslangrollen, brandalarm en evacuatiesysteem
 • LED verlichting uitgerust met dynamische schakeling, levert 200 Lux op 1.5m
 • Oplaadstation voor heftrucks - 1 station per 1.000m² magazijn

Kantoorruimte:

 • Warmtepomp VRF-koelsysteem
 • Energie-efficiënt warmteterugwinningssysteem
 • Brandslangrollen, brandalarm en evacuatiesysteem
 • Sprinklersysteem
 • LED verlichting met gemiddelde lichtintensiteit van 400 Lux
 • Toilet faciliteiten
 • High end afwerking van muren en modulair plafond

Mezzanine:

 • Vloerbelasting van 5 kN / m²
 • Doorzichtige panelen in gevel voor natuurlijk licht
 • Stalen trap en balustrade

Buitenterrein:

 • Volledige scheiding van vrachtwagens en auto transportstromen
 • Verhard buitenterrein met zware betonklinkers
 • 2m hoge hekwerk
 • Elektrische toegangspoorten
 • Fietsenstalling
 • LED verlichting

Thermische prestatie

De gebouwtemperatuur kan op 10° worden gehouden zonder de noodzaak om te verwarmen. Dit dankzij de totale isolatie van het gebouw.

Energiebeheer

Bewegingsdetectie sensoren zorgen voor intelligente verlichting

en zal het energieverbruik voor verlichting verminderen

onder 3 watt / m². Kostenbesparingen in vergelijking met traditionele

verlichting bedraagt ongeveer 3 € / m² per jaar

BREEAM

Het gebouw zal een BREEAM rating 'EXCELLENT' standaard krijgen

General

This logistics facility is centrally located at Rietschotten Oud Gastel in the Borchwerf II Business Park, West-Brabant.

 • Recently voted as the top logistics hotspot in the Netherlands
 • Direct access from the A17 & A58 motorways
 • Proven location: Over recent years Roosendaal has attracted major logistics operators including; Jan de Rijk Logistics, Vos Logistics, CEVA logistics, De Rooij Warehousing, Terex AWP, Primark and Lidl
 • Excellent availability of suitable labour


Floor area

The plot measures 35,739 sq m and has a site coverage of 22,805 sq m (64%).

The building, consisting of two units, has a leaseable floor area of approximately 26,012 m², divided over:

 • 22,527 sq m warehouse space
 • 2,484 sq m mezzanine space
 • 1,001 sq m office space


Location

Roosendaal provides easy access to:

 • The main deep sea and inland ports in the Netherlands and Belgium
 • National and international road connections
 • Brussels and Schiphol cargo airports


Acceptance

mid Q3 2018

Rent

warehouse space  €   46 per sq m per  year

mezzanine floor  €   25 per sq m per  year

office space  € 129 per sq m per year

rental prices subject to VAT

Parking

102 parking places on site

Service charges

to be determined

Payment

quarterly in advance

Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT

Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances


Facilities

Warehouse space:

 • Clear height 12.20m
 • Column span of 23m optimised for narrow and wide aisles
 • 1 dock per 850m² warehouse
 • Automated, electric doors on ground floor level (4m x 4.2m)
 • Floor load capacity of 5000 kg/m² with max point load of 80 kN
 • Flatness floor according DIN 18202 Tabel 3 Zeile 4
 • ESFR sprinkler system installed to meet FM Global standards
 • Fire hose reels, fire alarm and evacuation system
 • LED lights equipped with dynamic switching, delivering 200 Lux at 1.5m
 • Charging station for lifting trucks – 1 station per 1,000m² of warehouse

Office space:

 • Heat pump VRF-cooling system
 • Energy efficient heat recovery system
 • Fire hose reels, fire alarm and evacuation system
 • Sprinkler system
 • LED lights with average light intensity 400 Lux office rooms
 • Toilet facilities
 • High end finishing of walls and modular ceiling

Mezzanine:

 • Floor load of 5 kN/m²
 • Translucent panels for natural light
 • Steel stairs and balustrade

Outdoor:

 • Full separation of truck and car transport flows
 • External areas constructed with heavy duty paving
 • 2m high perimeter fencing
 • Electrically operated entrance gates
 • Bicycle shed
 • Outdoor LED lightning


Thermal Performance

The building temperature can be maintained at 10° Celsius without the need for heating thanks to the

overall insulation level of the building

Power Management

Motion detection sensors allow for intelligent lighting and will reduce energy consumption for lighting to

under 3 Watt/m². Cost savings compared to traditional lighting are approximately 3 €/m² per year

BREEAM

Our base build specification is designed to achieve BREEAM rating ‘EXCELLENT’ as standard

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}