{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

DTC Logistics Center

Werner von Siemensstraat 1
2712PN Zoetermeer
€ 65,- per m² / Jaar

Description

General
Dutch Tech Campus Logistics Center is a high-quality new logistics development on the Dutch Tech Campus, directly next to the highway A12 in Zoetermeer and the recently opened, new train station Lansingerland-Zoetermeer. Completion of the building is planned for the second half of 2021. In consultation with the developer specific wishes and requirements of a client can be incorporated in the construction. The surface of office-and mezzanine space can be increased according to the needs of the client. The property will be delivered according to Breeam in Use Very Good.

Floor area
The available space can be leased in its entirety and comprises ap.14,500 m²  of warehouse space, ap 1,500 m² mezzanine space and ap. 256 m² of office space on the ground floor. Additional office space can be built into the floor as desired by the tenant. The available space can also be leased in 2 units:

Unit 1
- Office: ap. 170 m²
- Mezzanine: ap. 790 m²
- Warehouse: ap. 7,815 m²
- Total: ap. 8,775 m²

Unit 2
- Office: ap. 86 m²
- Mezzanine: ap. 705 m²
- Warehouse: ap. 6,688 m²
- Total: ap. 7,479 

Location

Dutch Tech Campus Logistics Center is located on the Dutch Tech Campus, which in turn is part of the Dutch Innovation Park, where numerous innovative and technological companies are located. Dutch Tech Campus is very strategically located, right at the exit 7 (exit Zoetermeer) with direct view on the highway A12. In December 2018, the Lansingerland-Zoetermeer station was opened, where various bus- and train linesinterconnect. This makes Dutch Tech Campus Logistics Center very easy accessible by public transport from Utrecht, Gouda, Rotterdam and The Hague. This station is within walking distance of the complex.

Delivery
Q2/3 2021

Rent

warehouse space  € 65.00 per sq m per  year

mezzanine floor  € 30.00 per sq m per  year

office space  € 130.00 per sq m per year

rental prices subject to VAT

Parking

100 parking places on site

Service charges

to be determined

service and site costs to be increased with VAT

Payment

quarterly in advance

Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT

Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances

Facilities


General

- ground floor ap. 600 mm above ground level
- main support construction of steel with concrete foundation
- foundation with piles
- insulation value concrete floor edge strip 5000 mm Rc 4.5 kw/sqm
- insulation value facades Rc 4.5 kw/sqm
- insulation value roof Rc 6.0 kw/sqm
- roof will be equipped with solar panels

Warehouse space

- max. floor load warehouse 40 kN/sqm, racking point load 80 kN/sqm
- max. floor load mezzanine floor 5 kN/sqm
- flatness floor according to NEN 2747, class 4
- clear stacking height 10.40 meters
- loading docks with shelters and levellers
- ground level doors (4.0 x 4.0 m) accessible via ramp
- sprinkler system ESFR K25
- 3 phase power
- floor heating
- LED lighting (200 lux)
- Risk class BK 4

Office space
- suspended ceiling system with LED light fittings (500 lux)
- pantry facility with refrigerator, dish washer and close-in boiler
- fully equipped sanitary facilities
- mechanic ventilation for heating and cooling
- max floor load 5 kN/sqm
- sprinkler system (if required by tenant)

Yard

- concrete loading pit (1,200 mm min. ground floor)
- loading pit is fenced (height 2,500 mm) incl. electric entrance gate
- suitable for traffic class 45 (passenger transport) and 60 (freight traffic)

Dutch Tech Campus
As a tenant on the Dutch Tech Campus you can benefit from useful facilities such as:
- The Center: Central reception and reception area -  a meeting and work place to share knowledge with your peers in the heart of technology companies. A host welcomes visitors and users, and you can use meeting / presentation rooms.
- T Brasserie and company restaurant - an à la carte brasserie and espresso bar from the Dutch Tech Campus where fresh products are prepared every day. Also a company restaurant is available in a modern open environment with an extensive buffet assortment.
- Green - The campus is designed in a way that employees can sit outside or take a walk in a green environment.
- More facilities - 24/7 service desk, fiber-optic internet connection, catering service, high security on campus, bicycle, taxi, pastry, dry cleaning and flower service possibilities for organizing congresses / meetings.

Station Lansingerland-Zoetermeer
The brand new station Lansingerland-Zoetermeer (opened 2019) connects train, RandstadRail, bus, car and bicycle transport with a viaduct over the A12. This makes traveling between Gouda, Zoetermeer, Rotterdam and The Hague significantly faster. The viaduct over the A12 also has a beautiful appearance.
Not only the sprinter train between The Hague and Gouda stops at this station, but also RandstadRailline 4 (The Hague De Uithof-Zoetermeer), bus line 173 (Rodenrijs-Bleiswijk-Zoetermeer) and express bus Zoro170 (Zoetermeer -Rotterdam) have a stop here. The more than 700 free P-R places make switching to public transport more efficient than ever.

€ 65,- per m² /
16.257 m²
7.500 m²
16.257 m²
16.257 m²
, , , ,
100

DTC Logistics Center

Algemeen
Dutch Tech Campus Logistics Center betreft een hoogwaardige logistieke nieuwbouw ontwikkeling op het terrein van de Dutch Tech Campus, direct aan de A12 in Zoetermeer en het, recent geopende, nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. Oplevering van het gebouw is voorzien voor medio 2021. In overleg met de ontwikkelaar kunnen specifieke wensen van een klant meegenomen worden in de bouw. De oppervlakte kantoor-en mezzanine ruimte kan worden ingebouwd naar de behoefte van de klant. Het pand zal worden opgeleverd conform Breeam in Use Very Good.

Vloeroppervlakte
De beschikbare ruimte kan in het geheel gehuurd worden en omvat circa 14.500 m² bedrijfsruimte, circa 1.500 m² mezzanineruimte en circa 256 m² kantoorruimte op de begane grond. Extra kantoorruimte kan naar wens van de huurder worden ingebouwd op de verdieping. Het gehuurde is tevens in 2 units te huur:

Unit 1

- Kantoorruimte: ca. 170 m²
- Mezzanine: ca. 790 m²
- Bedrijfsruimte: ca. 7.815 m²
- Totaal: ca. 8.775 m²

Unit 2
- Kantoorruimte: ca. 86 m²
- Mezzanine: ca. 705 m²
- Bedrijfsruimte: ca. 6.688 m²
- Totaal: ca. 7.479 m²

Locatie

Dutch Tech Campus Logistics Center is gelegen op de Dutch Tech Campus, welke op diens beurt weer onderdeel uitmaakt van het Dutch Innovation Park, waar tal van innovatieve en technologische ondernemingen gevestigd zijn. Dutch Tech Campus is zeer strategisch gelegen, direct aan de afslag 7 (afslag Zoetermeer) en heeft direct zicht op de A12. In december 2018 is station Lansingerland-Zoetermeer geopend, waar diverse bus- en treinverbindingen samenkomen. Dutch Tech Campus Logistics Center is hierdoor vanuit Utrecht, Gouda, Rotterdam en Den Haag uitstekend bereikbaar met het OV.  Dit station is op loopafstand gelegen van complex.

Beschikbaar

Q2/3 2021

Huurprijs

bedrijfsruimte  € 65,00 per m² per  jaar

mezzanine vloer  € 30,00 per m² per  jaar

kantoorruimte  € 130,00 per m² per  jaar

huurprijzen te vermeerderen met BTW

Parkeren

100 parkeerplaatsen op eigen terrein

Servicekosten

nader overeen te komen

service- en parkmanagement kosten te vermeerderen met BTW

Huurbetaling

per kwartaal vooruit

Zekerheidsstelling

bankgarantie van kwartaal huursom plus servicekosten en BTW

Indexering

jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Huurovereenkomst

standaard huurovereenkomst kantoor-/ bedrijfsruimte volgens model ROZ 2015. met aanvullingen

BTW

huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaat

Voorzieningen

Algemeen
- peil begane grond vloer ca. 600 mm boven maaiveld
- hoofddraagconstructie in staal op betonnen fundatie
- gefundeerd met palen
- isolatiewaarde betonvloer randstrook 5000 mm Rc 3,5 kw/m²
- isolatiewaarde gevels Rc 4,5 kw/m²
- isolatiewaarde dak Rc 6,0 kw/m²
- dak wordt voorzien van zonnepanelen

Bedrijfsruimte

- vloerbelasting warehouse maximaal 40kN/m², puntbelasting 80kN/m²
- vloerbelasting mezzanine max. 5kN/m²
- vlakheid vloer conform NEN 2747, klasse 4
- vrije stapelhoogte 10,40 meter
- loading docks met shelters en levellers
- overheaddeuren (4,0 x 4,0 m) bereikbaar met hellingbaan
- sprinklerinstallatie ESFR K25
- krachtstroom
- verwarming middels vloerverwarming
- LED verlichting (200 lux)
- Risico klasse BK 4 bouwkundig

 

Kantoorruimte

- systeemplafonds met LED verlichtingsarmaturen (500 lux)
- pantry v.v. koelkast, vaatwasser en close-in boiler
- sanitaire voorzieningen v.v. vloer en wandtegels
- mechanische ventilatie voor verwarming en koeling
- vloerbelasting maximaal 5 kN/m²
- sprinklerinstallatie (indien gewenst door huurder)


Buitenterrein

- betonnen laadkuil (1.200 minus peil)
- hekwerk om laadkuil (hoogte 2.500 mm) incl. elektrische schuifpoort
- verharding met BKK bestrating voor personenvervoer (verkeersklasse 45) en H-klinker bestrating voor vrachtverkeer (verkeersklasse 60)

Dutch Tech Campus
Als huurder op de Dutch Tech Campus kunt u profiteren van handige voorzieningen zoals:
- The Centre: Centrale receptie en ontvangstruimte – een ontmoetings-en werkplek om kennis te delen in het hart van de technologie. Een host ontvangt bezoekers en gebruikers, en u kunt gebruik maken van vergader/presentatieruimtes.
- T Brasserie en bedrijfsrestaurant – een à la carte brasserie en espressobar van Dutch Tech Campus waar dagelijks variërend verse producten worden bereid. Ook is er een bedrijfsrestaurant aanwezig in een moderne open omgeving met een uitgebreid buffet assortiment.
- Groen - De campus is zo opgezet dat werknemers buiten kunnen zitten of een wandeling kunnen maken in een groene omgeving.
- Meer faciliteiten - 24/7 servicedesk, glasvezel internetverbinding, cateringservice, hoog beveiligingsniveau op de campus, een fiets-, taxi-, gebak-, stomerij en bloemenservice, mogelijkheden tot organiseren van congressen/vergaderingen.

Station Lansingerland-Zoetermeer
Het splinternieuwe Station Lansingerland –Zoetermeer (geopend 2019) verbindt met een viaduct over de A12 trein, RandstadRail, bus, auto en fiets met elkaar. Reizen tussen Gouda, Zoetermeer, Rotterdam en Den Haag is hiermee sneller mogelijk. Ook heeft het viaduct over de A12 een fraaie uitstraling.
Niet alleen de sprinter tussen Den Haag en Gouda stopt bij dit station, maar ook RandstadRaillijn 4 (Den Haag De Uithof –Zoetermeer), de buslijn 173 (Rodenrijs –Bleiswijk –Zoetermeer) en snelbus Zoro170 (Zoetermeer –Rotterdam) hebben hier een halte. Door de ruim 700 gratis P-R plaatsen is overstappen op het OV efficiënter dan ooit.

General
Dutch Tech Campus Logistics Center is a high-quality new logistics development on the Dutch Tech Campus, directly next to the highway A12 in Zoetermeer and the recently opened, new train station Lansingerland-Zoetermeer. Completion of the building is planned for the second half of 2021. In consultation with the developer specific wishes and requirements of a client can be incorporated in the construction. The surface of office-and mezzanine space can be increased according to the needs of the client. The property will be delivered according to Breeam in Use Very Good.

Floor area
The available space can be leased in its entirety and comprises ap.14,500 m²  of warehouse space, ap 1,500 m² mezzanine space and ap. 256 m² of office space on the ground floor. Additional office space can be built into the floor as desired by the tenant. The available space can also be leased in 2 units:

Unit 1
- Office: ap. 170 m²
- Mezzanine: ap. 790 m²
- Warehouse: ap. 7,815 m²
- Total: ap. 8,775 m²

Unit 2
- Office: ap. 86 m²
- Mezzanine: ap. 705 m²
- Warehouse: ap. 6,688 m²
- Total: ap. 7,479 

Location

Dutch Tech Campus Logistics Center is located on the Dutch Tech Campus, which in turn is part of the Dutch Innovation Park, where numerous innovative and technological companies are located. Dutch Tech Campus is very strategically located, right at the exit 7 (exit Zoetermeer) with direct view on the highway A12. In December 2018, the Lansingerland-Zoetermeer station was opened, where various bus- and train linesinterconnect. This makes Dutch Tech Campus Logistics Center very easy accessible by public transport from Utrecht, Gouda, Rotterdam and The Hague. This station is within walking distance of the complex.

Delivery
Q2/3 2021

Rent

warehouse space  € 65.00 per sq m per  year

mezzanine floor  € 30.00 per sq m per  year

office space  € 130.00 per sq m per year

rental prices subject to VAT

Parking

100 parking places on site

Service charges

to be determined

service and site costs to be increased with VAT

Payment

quarterly in advance

Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT

Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances

Facilities


General

- ground floor ap. 600 mm above ground level
- main support construction of steel with concrete foundation
- foundation with piles
- insulation value concrete floor edge strip 5000 mm Rc 4.5 kw/sqm
- insulation value facades Rc 4.5 kw/sqm
- insulation value roof Rc 6.0 kw/sqm
- roof will be equipped with solar panels

Warehouse space

- max. floor load warehouse 40 kN/sqm, racking point load 80 kN/sqm
- max. floor load mezzanine floor 5 kN/sqm
- flatness floor according to NEN 2747, class 4
- clear stacking height 10.40 meters
- loading docks with shelters and levellers
- ground level doors (4.0 x 4.0 m) accessible via ramp
- sprinkler system ESFR K25
- 3 phase power
- floor heating
- LED lighting (200 lux)
- Risk class BK 4

Office space
- suspended ceiling system with LED light fittings (500 lux)
- pantry facility with refrigerator, dish washer and close-in boiler
- fully equipped sanitary facilities
- mechanic ventilation for heating and cooling
- max floor load 5 kN/sqm
- sprinkler system (if required by tenant)

Yard

- concrete loading pit (1,200 mm min. ground floor)
- loading pit is fenced (height 2,500 mm) incl. electric entrance gate
- suitable for traffic class 45 (passenger transport) and 60 (freight traffic)

Dutch Tech Campus
As a tenant on the Dutch Tech Campus you can benefit from useful facilities such as:
- The Center: Central reception and reception area -  a meeting and work place to share knowledge with your peers in the heart of technology companies. A host welcomes visitors and users, and you can use meeting / presentation rooms.
- T Brasserie and company restaurant - an à la carte brasserie and espresso bar from the Dutch Tech Campus where fresh products are prepared every day. Also a company restaurant is available in a modern open environment with an extensive buffet assortment.
- Green - The campus is designed in a way that employees can sit outside or take a walk in a green environment.
- More facilities - 24/7 service desk, fiber-optic internet connection, catering service, high security on campus, bicycle, taxi, pastry, dry cleaning and flower service possibilities for organizing congresses / meetings.

Station Lansingerland-Zoetermeer
The brand new station Lansingerland-Zoetermeer (opened 2019) connects train, RandstadRail, bus, car and bicycle transport with a viaduct over the A12. This makes traveling between Gouda, Zoetermeer, Rotterdam and The Hague significantly faster. The viaduct over the A12 also has a beautiful appearance.
Not only the sprinter train between The Hague and Gouda stops at this station, but also RandstadRailline 4 (The Hague De Uithof-Zoetermeer), bus line 173 (Rodenrijs-Bleiswijk-Zoetermeer) and express bus Zoro170 (Zoetermeer -Rotterdam) have a stop here. The more than 700 free P-R places make switching to public transport more efficient than ever.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}