{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

DTC Logistics Center

Werner von Siemensstraat 1
2712PN Zoetermeer
€ 65,- per m² / Jaar

Description

General

Dutch Tech Campus Logistics Center is a high-quality new logistics development on the Dutch Tech Campus, directly next to the highway A12 in Zoetermeer. This new distribution center consists of 3 units, of which 2 are available for rent. Completion of the building is planned for the beginning of 2020. In consultation with the developer specific wishes of a client can be incorporated in the construction. It is also negotiable to adjust the surface of office space to the needs of the client.

Floor area

The total building has a footprint of ap. 20,000 sq m.

The following units are available for rent:

in sq m (g.f.a)

Unit 1

Unit 2

Total

office ground floor

171

86

257

office 1st

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

mezzanine

792

705

1,497

warehouse

7,815

6,688

14,503

total

8,778

7,479

16,257

Partial rent is possible from ap. 6,700 sq m of warehouse space


Location

Dutch Tech Campus Logistics Center is located on the Dutch Tech Campus, which in turn is part of the Dutch Innovation Park, where numerous innovative and technological companies are located. Dutch Tech Campus is very strategically located, right at the exit 7 (exit Zoetermeer) with direct view on the highway A12. In December 2018, the Lansingerland-Zoetermeer station was opened, where various bus- and train linesinterconnect. This makes Dutch Tech Campus Logistics Center very easy accessible by public transport from Utrecht, Gouda, Rotterdam and The Hague. This station is within walking distance of the complex.

Acceptance

Q1 2020

Rent

warehouse space  € 65.00 per sq m per  year

mezzanine floor  € 30.00 per sq m per  year

office space  € 130.00 per sq m per year

rental prices subject to VAT

Parking

100 parking places on site

Service charges

to be determined

service and site costs to be increased with VAT

Payment

quarterly in advance

Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT

Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances

Facilities


General

- ground floor ap. 600 mm above ground level
- main support construction of steel with concrete foundation
- foundation with piles
- insulation value concrete floor edge strip 5000 mm Rc 4.5 kw/sqm
- insulation value facades Rc 4.5 kw/sqm
- insulation value roof Rc 6.0 kw/sqm
- roof is suitable for installation of solar panels

Warehouse space

- max. floor load warehouse 40 kN/sqm, racking point load 80 kN/sqm
- max. floor load mezzanine floor 5 kN/sqm
- flatness floor according to NEN 2747, class 4
- clear stacking height 10.40 meters
- loading docks with shelters and levellers
- ground level doors (4.0 x 4.0 m) accessible via ramp
- sprinkler system ESFR K25
- 3 phase power
- floor heating
- LED lighting (200 lux)
- Risk class BK 4

Office space
- suspended ceiling system with LED light fittings (500 lux)
- pantry facility with refrigerator, dish washer and close-in boiler
- fully equipped sanitary facilities
- mechanic ventilation for heating and cooling
- max floor load 5 kN/sqm
- sprinkler system (if required by tenant)

Yard

- concrete loading pit (1,200 mm min. ground floor)
- loading pit is fenced (height 2,500 mm) incl. electric entrance gate
- suitable for traffic class 45 (passenger transport) and 60 (freight traffic)

€ 65,- per m² /
16.257 m²
6.700 m²
16.257 m²
16.257 m²
, , , ,
100

DTC Logistics Center

Algemeen

Dutch Tech Campus Logistics Center betreft een hoogwaardige logistieke nieuwbouw ontwikkeling op het terrein van de Dutch Tech Campus, direct aan de A12 in Zoetermeer. Het nieuw te ontwikkelen DC bestaat uit 3 units, waarvan er 2 voor de verhuur beschikbaar zijn. Oplevering van het gebouw is voorzien voor begin 2020. In overleg met de ontwikkelaar kunnen specifieke wensen van een klant meegenomen worden in de bouw. Het is tevens bespreekbaar om de oppervlakte kantoorruimte aan te passen, naar de behoefte van de klant.

Vloeroppervlakte

Het totale gebouw heeft een footprint van circa 20.000 m².

Voor de verhuur zijn de volgende units beschikbaar:

in m² (b.v.o)

Unit 1

Unit 2

Totaal

kantoor bgg

171

86

257

kantoor 1e

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

mezzanine

792

705

1.497

bedrijfsruimte

7.815

6.688

14.503

totaal

8.778

7.479

16.257

Deelverhuur vanaf circa 6.700 m² bedrijfsruimte

Locatie

Dutch Tech Campus Logistics Center is gelegen op de Dutch Tech Campus, welke op diens beurt weer onderdeel uitmaakt van het Dutch Innovation Park, waar tal van innovatieve en technologische ondernemingen gevestigd zijn. Dutch Tech Campus is zeer strategisch gelegen, direct aan de afslag 7 (afslag Zoetermeer) en heeft direct zicht op de A12. In december 2018 is station Lansingerland-Zoetermeer geopend, waar diverse bus- en treinverbindingen samenkomen. Dutch Tech Campus Logistics Center is hierdoor vanuit Utrecht, Gouda, Rotterdam en Den Haag uitstekend bereikbaar met het OV.  Dit station is op loopafstand gelegen van complex.

Beschikbaar

Q1 2020 

Huurprijs

bedrijfsruimte  € 65,00 per m² per  jaar

mezzanine vloer  € 30,00 per m² per  jaar

kantoorruimte  € 130,00 per m² per  jaar

huurprijzen te vermeerderen met BTW

Parkeren

100 parkeerplaatsen op eigen terrein

Servicekosten

nader overeen te komen

service- en parkmanagement kosten te vermeerderen met BTW

Huurbetaling

per kwartaal vooruit

Zekerheidsstelling

bankgarantie van kwartaal huursom plus servicekosten en BTW

Indexering

jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Huurovereenkomst

standaard huurovereenkomst kantoor-/ bedrijfsruimte volgens model ROZ 2015. met aanvullingen

BTW

huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaat

Voorzieningen

Algemeen
- peil begane grond vloer ca. 600 mm boven maaiveld
- hoofddraagconstructie in staal op betonnen fundatie
- gefundeerd met palen
- isolatiewaarde betonvloer randstrook 5000 mm Rc 3,5 kw/m²
- isolatiewaarde gevels Rc 4,5 kw/m²
- isolatiewaarde dak Rc 6,0 kw/m²
- dak geschikt voor zonnepanelen

Bedrijfsruimte

- vloerbelasting warehouse maximaal 40kN/m², puntbelasting 80kN/m²
- vloerbelasting mezzanine max. 5kN/m²
- vlakheid vloer conform NEN 2747, klasse 4
- vrije stapelhoogte 10,40 meter
- loading docks met shelters en levellers
- overheaddeuren (4,0 x 4,0 m) bereikbaar met hellingbaan
- sprinklerinstallatie ESFR K25
- krachtstroom
- verwarming middels vloerverwarming
- LED verlichting (200 lux)
- Risico klasse BK 4 bouwkundig

 

Kantoorruimte

- systeemplafonds met LED verlichtingsarmaturen (500 lux)
- pantry v.v. koelkast, vaatwasser en close-in boiler
- sanitaire voorzieningen v.v. vloer en wandtegels
- mechanische ventilatie voor verwarming en koeling
- vloerbelasting maximaal 5 kN/m²
- sprinklerinstallatie (indien gewenst door huurder)


Buitenterrein

- betonnen laadkuil (1.200 minus peil)
- hekwerk om laadkuil (hoogte 2.500 mm) incl. elektrische schuifpoort
- verharding met BKK bestrating voor personenvervoer (verkeersklasse 45) en H-klinker bestrating voor vrachtverkeer (verkeersklasse 60)

General

Dutch Tech Campus Logistics Center is a high-quality new logistics development on the Dutch Tech Campus, directly next to the highway A12 in Zoetermeer. This new distribution center consists of 3 units, of which 2 are available for rent. Completion of the building is planned for the beginning of 2020. In consultation with the developer specific wishes of a client can be incorporated in the construction. It is also negotiable to adjust the surface of office space to the needs of the client.

Floor area

The total building has a footprint of ap. 20,000 sq m.

The following units are available for rent:

in sq m (g.f.a)

Unit 1

Unit 2

Total

office ground floor

171

86

257

office 1st

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

mezzanine

792

705

1,497

warehouse

7,815

6,688

14,503

total

8,778

7,479

16,257

Partial rent is possible from ap. 6,700 sq m of warehouse space


Location

Dutch Tech Campus Logistics Center is located on the Dutch Tech Campus, which in turn is part of the Dutch Innovation Park, where numerous innovative and technological companies are located. Dutch Tech Campus is very strategically located, right at the exit 7 (exit Zoetermeer) with direct view on the highway A12. In December 2018, the Lansingerland-Zoetermeer station was opened, where various bus- and train linesinterconnect. This makes Dutch Tech Campus Logistics Center very easy accessible by public transport from Utrecht, Gouda, Rotterdam and The Hague. This station is within walking distance of the complex.

Acceptance

Q1 2020

Rent

warehouse space  € 65.00 per sq m per  year

mezzanine floor  € 30.00 per sq m per  year

office space  € 130.00 per sq m per year

rental prices subject to VAT

Parking

100 parking places on site

Service charges

to be determined

service and site costs to be increased with VAT

Payment

quarterly in advance

Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT

Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances

Facilities


General

- ground floor ap. 600 mm above ground level
- main support construction of steel with concrete foundation
- foundation with piles
- insulation value concrete floor edge strip 5000 mm Rc 4.5 kw/sqm
- insulation value facades Rc 4.5 kw/sqm
- insulation value roof Rc 6.0 kw/sqm
- roof is suitable for installation of solar panels

Warehouse space

- max. floor load warehouse 40 kN/sqm, racking point load 80 kN/sqm
- max. floor load mezzanine floor 5 kN/sqm
- flatness floor according to NEN 2747, class 4
- clear stacking height 10.40 meters
- loading docks with shelters and levellers
- ground level doors (4.0 x 4.0 m) accessible via ramp
- sprinkler system ESFR K25
- 3 phase power
- floor heating
- LED lighting (200 lux)
- Risk class BK 4

Office space
- suspended ceiling system with LED light fittings (500 lux)
- pantry facility with refrigerator, dish washer and close-in boiler
- fully equipped sanitary facilities
- mechanic ventilation for heating and cooling
- max floor load 5 kN/sqm
- sprinkler system (if required by tenant)

Yard

- concrete loading pit (1,200 mm min. ground floor)
- loading pit is fenced (height 2,500 mm) incl. electric entrance gate
- suitable for traffic class 45 (passenger transport) and 60 (freight traffic)

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}