{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

A. Einsteinweg 5-11

2408 AP Alphen aan den Rijn
€ 39,- per m² / Jaar

Description

Noncommittal information

FOR RENT

Object
Large scale industrial complex, divided over 5 inter-connected warehouses. This former logistics center of Verkerk Logistics has spacious front- and back switchyards. There are 15 loading docks available and several overhead doors. The warehouses are column free. There is a certain number of racks still available.
 
Location
Industrial park “Molenwetering”, is located at the entrance of Alphen aan den Rijn and is approx. 107 hectares. This modern estate is well accessed. Large scale logistical firms have established themselves, among them Iron Mountain, Dirk van den Broek and Hoogvliet. Security is centrally organized.
Address
Einsteinweg 5 - 11
2408 AP
 
Accessibility
car:
The industrial park is very close to the provincial road N11 with outstanding connections to highway A4 in the direction to The Hague and Amsterdam and highway A12 in the direction of Utrecht
public transport:
Buslines 3, 4 and 165 have stops on the industrial park. The connection to the central train station takes approx. 13 minutes.

Floor area
warehouse 1
approx. 1,700 m²

warehouse 2
approx. 2,700 m²

warehouse 3
approx. 2,700 m²


warehouse 4
approx. 1,100 m²

warehouse 5
approx. 1,600 m²

office
approx. 400 m²

Rent
warehouse space EUR 39.- per m² per year
office space EUR 78.- per m² per year
parking places free
subject to VAT
Service charges
to be determined.
 
Lease term
to be negotiated

Payment
quarterly in advance

Guarantee
bank guarantee equivalent to a quarter rent increased with service charges and VAT
Indexation
annually based on the Consumer Price Index(CPI), all households series (2006=100), published by the Central Bureau for statistics (CBS)
 
Notice period
12 months
Lease agreement
standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ dated July 2003 with supplements
 
VAT
tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances
Facilities warehouse space
- max floorload 25 kN/m²
- clear height of 8 meters
- truck courts
- loading docks with shelters en levellers
- column free
- 3 phase power
- gas heaters
- fluorescent lighting
- sanitary facilities
 
Facilities office space
- suspended ceiling system with light fittings
- partitioning walls
- cable ducts
- central heating
- sanitary facilities
- mechanical ventilation with top cooling
- max floorload 4 kN/m²
- fire hose reels and fire extinguisher
Facilities outside space
- large switchyard
- fully asphalted

Acceptance
To be negotiated 

This general information is solely an invitation to enter into negotiations. No rights may be derived from this information.

LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTEN IN DIVERSE METRAGES

€ 39,- per m² /
1.000 m²
10.200 m²

A. Einsteinweg 5-11

Vrijblijvende projectinformatie

TE HUUR
Object
Grootschalig logistiek bedrijfscomplex verdeeld over 5 geschakelde bedrijfshallen. Dit voormalig logistieke complex van Verkerk Logistics heeft aan de voor- en achterzijde ruime rangeerterreinen. Er zijn 15 loading docks aanwezig en enkele overheaddeuren. De bedrijfshallen zijn kolom vrij. Er zijn, beperkt, stellingen aanwezig.

Locatie
Bedrijventerrein Molenwetering, gelegen langs de N11 is circa 107 hectare groot. Dit moderne bedrijventerrein kenmerkt zich door een goede ontsluiting. Er hebben zich grootschalige logistieke bedrijven gevestigd waaronder Iron Mountain, Dirk van den Broek, Hoogvliet en diverse autobedrijven. De beveiliging op het bedrijventerrein is centraal geregeld.

Adres
Einsteinweg 5 – 11
2408 AP

Bereikbaarheid
auto:
Het bedrijventerrein ligt zeer dichtbij de provinciale weg N11 met uitstekende verbindingen naar de Rijksweg A4 richting Den Haag Amsterdam en de A12 richting Utrecht.

openbaar vervoer:
Buslijnen 3, 4 en 165 hebben haltes op het bedrijventerrein. De verbinding naar het treinstation duurt circa 13 minuten.
 
Vloeroppervlakte
hal 1
Circa 1.700 m²

hal 2
circa 2.700 m²

hal 3
circa 2.700 m²

hal 4
circa 1.100 m²

hal 5
circa 1.600 m²

kantoor
circa 400 m²

Huurprijs
Bedrijfsruimte EUR 39,- per m² per jaar
kantoorruimte EUR 78- per m² per jaar
parkeerplaatsen gratis
te vermeerderen met BTW

Servicekosten
in overleg te bepalen

Huurtermijn
in overleg
 
Huurbetaling
per kwartaal vooruit
 
Zekerheidsstelling
bankgarantie van kwartaal huursom, vermeerderd met servicekosten en BTW

Indexering
jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Opzegtermijn
12 maanden

Huurovereenkomst
standaard huurovereenkomst kantoor-/ bedrijfsruimte volgens model ROZ d.d. juli 2003 met aanvullingen

BTW
huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaat

Voorzieningen bedrijfsruimten
- vloerbelasting maximaal 25kN/m²
- vrije hoogte van 8 meter
- truck courts
- loading docks met shelters en levellers
- kolom vrij
- krachtstroom
- gasheaters
- tl-verlichtingsarmaturen
- sanitaire voorzieningen

Voorzieningen kantoren
- systeemplafonds met verlichtingsarmaturen
- scheidingswanden
- kabelgoten
- centrale verwarming
- sanitaire voorzieningen
- mechanische ventilatie met topkoeling
- vloerbelasting maximaal 4 kN/m²
- brandslanghaspels en brandblussers

Voorzieningen buitenterrein
- ruim rangeerterrein
- volledig geasfalteerd
 
Aanvaarding
In overleg

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Noncommittal information

FOR RENT

Object
Large scale industrial complex, divided over 5 inter-connected warehouses. This former logistics center of Verkerk Logistics has spacious front- and back switchyards. There are 15 loading docks available and several overhead doors. The warehouses are column free. There is a certain number of racks still available.
 
Location
Industrial park “Molenwetering”, is located at the entrance of Alphen aan den Rijn and is approx. 107 hectares. This modern estate is well accessed. Large scale logistical firms have established themselves, among them Iron Mountain, Dirk van den Broek and Hoogvliet. Security is centrally organized.
Address
Einsteinweg 5 - 11
2408 AP
 
Accessibility
car:
The industrial park is very close to the provincial road N11 with outstanding connections to highway A4 in the direction to The Hague and Amsterdam and highway A12 in the direction of Utrecht
public transport:
Buslines 3, 4 and 165 have stops on the industrial park. The connection to the central train station takes approx. 13 minutes.

Floor area
warehouse 1
approx. 1,700 m²

warehouse 2
approx. 2,700 m²

warehouse 3
approx. 2,700 m²


warehouse 4
approx. 1,100 m²

warehouse 5
approx. 1,600 m²

office
approx. 400 m²

Rent
warehouse space EUR 39.- per m² per year
office space EUR 78.- per m² per year
parking places free
subject to VAT
Service charges
to be determined.
 
Lease term
to be negotiated

Payment
quarterly in advance

Guarantee
bank guarantee equivalent to a quarter rent increased with service charges and VAT
Indexation
annually based on the Consumer Price Index(CPI), all households series (2006=100), published by the Central Bureau for statistics (CBS)
 
Notice period
12 months
Lease agreement
standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ dated July 2003 with supplements
 
VAT
tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances
Facilities warehouse space
- max floorload 25 kN/m²
- clear height of 8 meters
- truck courts
- loading docks with shelters en levellers
- column free
- 3 phase power
- gas heaters
- fluorescent lighting
- sanitary facilities
 
Facilities office space
- suspended ceiling system with light fittings
- partitioning walls
- cable ducts
- central heating
- sanitary facilities
- mechanical ventilation with top cooling
- max floorload 4 kN/m²
- fire hose reels and fire extinguisher
Facilities outside space
- large switchyard
- fully asphalted

Acceptance
To be negotiated 

This general information is solely an invitation to enter into negotiations. No rights may be derived from this information.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}