{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Fokker 7+8

Fokkerweg 300
1438 AN Oude Meer
€ 88,- per m² / Jaar

Description

Information without obligation

Object
Fokker Logistics Park is a re-development of the former Fokker airplane production site. The site is transformed to a high-end distribution park which is heavily secured by using 24/7 manned security.

Building Fokker 7 and 8 are of high quality, have a clear height of approx. 10 meters and are sprinklered.

Well-known companies as Heli One, UTi, Agility, Schenker, KLM and Aramex have already found their way to the Fokker Logistics Park.

Cradle to Cradle
Fokker 7 and 8 is the first logistics building worldwide, developed in accordance with the Cradle to Cradle philosophy.

Cradle to Cradle is an innovation platform developed by architect William McDonough and chemist Michael
Braungart for designing beneficial economic, social and environmental features into products, processes and
systems.

Examples of high scoring Cradle to Cradle items related to the development of Fokker 7 and 8:

- brownfield redevelopment (former production site)
- all materials are easy re-usable
- re-use of demolition rubble
- local buffering of rain water
- 3-fold separated sewer system
- generation of solar energy
- charging stations of electric cars
- paving with Olivine removes CO2 from the air
Location
Fokker Logistics Park is situated at the east side of the airport at short distance of the airport cargo hub.

Address
Fokkerweg 300, 1438 AN Oude Meer
Accessibility
car:
well accessible via highway A4 (Amsterdam-Den Haag), A5 (Haarlem-Hoofddorp) and A9 (Alkmaar-Amsterdam)

public transport:
bus line 187 with direct connections to the train station. The bus stop is on walking distance.
Extension of R-net/Southline is in progress.
Floor area
Fokker 7 (100% leased):
15,448 sqm warehouse space
1,748 sqm mezzanine/VAS (first floor)
1,662 sqm office space (second floor)
100 parking places

Fokker 8:
15,433 sqm warehouse space
1,797 sqm mezzanine/VAS (first floor)
1,645 sqm office space (second floor) 
99 parking places

directly available as of 4,000 sqm

Rent
warehouse space € 87,50 per sqm per year
office space € 145 per sqm per year
mezzanine floor € 45 per sqm per year
parking places € 650 per place per year

subject to VAT
 
Service charges
general site costs are determined annually
indication € 4.84 per sqm

service charges for the unit to be determined

Lease term
to be determined in consultation with tenant

Payment
quarterly in advance
Guarantee
bank guarantee equivalent to a quarter rent increased with service charges and VAT
 
Indexation
annually based on the Consumer Price Index(CPI), all households series (2006=100), published by the Central Bureau for statistics (CBS)

Notice period
12 months

Lease agreement
standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ dated July 2003 with supplements

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances
 
Facilities warehouse space
- max. floor load warehouse 40 kN/sqm
- max. floor load mezzanine floor 5kN/sqm
- clear height 10 meters
- truck court 36 meter
- column spacing 26 x 18
- loading docks with shelters and levellers
- overhead doors at ground level via ramp
- sprinkler system ESFR K25
- 3 phase power
- gas heaters
- energy-efficient lighting TL5eco
 
Facilities office space
- suspended ceiling system with light fittings
- cable ducts
- central heating HR
- sanitary facilities
- mechanic ventilation system for heating and cooling
- max floor load 3 kN/m²
- sprinkler system according to NFPA 13

Acceptance
immediately

This general information is solely an invitation to enter into negotiations. No rights may be derived from this information.

HOOGWAARDIG DISTRIBUTIECENTRUM OP FOKKER LOGISTICS PARK, PER SEPTEMBER BESCHIKBAAR

€ 88,- per m² /
2016
4.100 m²
30.929 m²
4000.0 per m²
1050.0 meter
A
,
199
€ 650,- per

Fokker 7+8

Vrijblijvende projectinformatie

Object
Het Fokker Logistics Park is een herontwikkeling van het Fokker fabrieksterrein naar een hoogwaardig logistiek park. Het park is zwaar beveiligd door gebruik te maken van 24/7 bemande periferiebeveiliging. 

Gebouw Fokker 7 en 8 zijn van hoge kwaliteit, hebben een vrije hoogte van circa 10 meter en zijn gesprinklerd.

Bekende bedrijven als Heli One, UTi, Agility, Schenker, KLM en Aramex zijn reeds gevestigd op dit park.

Cradle to Cradle
Fokker 7 en 8 wordt het eerste logistieke gebouw ter wereld gerealiseerd volgens de Cradle to Cradle filosofie.

Cradle to Cradle is een innovatieplatform ontwikkeld door de Amerikaanse architect William McDonough en
scheikundige Michael Braungart. Het vertaalt zich in ontwerpen van producten, processen of systemen die
commercieel verantwoord, sociaal en duurzaam zijn.

Voorbeelden van hoog scorende Cradle to Cradle items gerelateerd aan de ontwikkeling Fokker 7 en 8:

- brownfield herontwikkeling (oud fabrieksterrein)
- alle gebruikte materialen zijn herbruikbaar
- hergebruik slooppuin
- eigen buffer capaciteit regenwater
- 3-voudig gescheiden rioolstelsel
- toepassing van zonne-energie
- laadpalen voor elektrische auto’s
- CO2 zuiverende verharding door toepassing Olivijn

Locatie
Fokker Logistics Park is gelegen aan de oostkant van de luchthaven en ligt op korte afstand van het vrachtareaal.

Adres
Fokkerweg 300, 1438 AN Oude Meer

Bereikbaarheid
auto:
goed bereikbaar via Rijksweg A4 (Amsterdam-Den Haag), A5 (Haarlem-Hoofddorp) en de A9 (Alkmaar-Amsterdam)
openbaar vervoer:
buslijn 187 heeft een directe verbinding met het treinstation. De halte ligt op loopafstand van het gebouw. Uitbreiding van R-net/ Zuidtangent is in voorbereiding.

Vloeroppervlakte
Fokker 7 (100% verhuurd)
15.448 m² bedrijfsruimte
1.748 m² mezzanine/VAS (eerste verdieping)
1.662 m² kantoorruimte (tweede verdieping)
100 parkeerplaatsen

Fokker 8:
15.433 m² bedrijfsruimte
1.797 m² mezzanine/VAS (eerste verdieping)
1.645 m² kantoorruimte (tweede verdieping) 
99 parkeerplaatsen

per direct beschikbaar, vanaf circa 4.000 m²

Huurprijs
bedrijfsruimte € 87,50 per m² per jaar
kantoorruimte € 145 per m² per jaar
mezzanine € 45 per m² per jaar
parkeerplaatsen € 650 per plaats per jaar

te vermeerderen met BTW

Servicekosten
parkkosten worden jaarlijks vastgesteld
indicatie € 4,84 per m²

servicekosten voor de unit in overleg te bepalen
Huurtermijn
in overleg met huurder te bepalen

Huurbetaling
per kwartaal vooruit

Zekerheidsstelling
bankgarantie van kwartaal huursom, vermeerderd met servicekosten en BTW

Indexering
jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Opzegtermijn
12 maanden

Huurovereenkomst
standaard huurovereenkomst kantoor-/ bedrijfsruimte volgens model ROZ d.d. juli 2003 met aanvullingen

BTW
huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaat

Voorzieningen bedrijfsruimten
- vloerbelasting warehouse maximaal 40kN/m²
- vloerbelasting mezzanine max. 5kN/m²
- vrije hoogte 10 meter
- truck court 36 meter
- kolommen afstand 26 x 18 meter
- loading docks met shelters en levellers
- overheaddeuren op maaiveld niveau via hellingbaan 
- sprinklerinstallatie ESFR K25
- krachtstroom
- gasheaters
- LED verlichting 

Voorzieningen kantoren
- systeemplafonds met LED verlichtingsarmaturen
- kabelgoten
- centrale verwarming HR
- sanitaire voorzieningen
- mechanische ventilatie voor verwarming en koeling
- vloerbelasting maximaal 3 kN/m²
- sprinklerinstallatie NFPA 13

Aanvaarding
direct

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Information without obligation

Object
Fokker Logistics Park is a re-development of the former Fokker airplane production site. The site is transformed to a high-end distribution park which is heavily secured by using 24/7 manned security.

Building Fokker 7 and 8 are of high quality, have a clear height of approx. 10 meters and are sprinklered.

Well-known companies as Heli One, UTi, Agility, Schenker, KLM and Aramex have already found their way to the Fokker Logistics Park.

Cradle to Cradle
Fokker 7 and 8 is the first logistics building worldwide, developed in accordance with the Cradle to Cradle philosophy.

Cradle to Cradle is an innovation platform developed by architect William McDonough and chemist Michael
Braungart for designing beneficial economic, social and environmental features into products, processes and
systems.

Examples of high scoring Cradle to Cradle items related to the development of Fokker 7 and 8:

- brownfield redevelopment (former production site)
- all materials are easy re-usable
- re-use of demolition rubble
- local buffering of rain water
- 3-fold separated sewer system
- generation of solar energy
- charging stations of electric cars
- paving with Olivine removes CO2 from the air
Location
Fokker Logistics Park is situated at the east side of the airport at short distance of the airport cargo hub.

Address
Fokkerweg 300, 1438 AN Oude Meer
Accessibility
car:
well accessible via highway A4 (Amsterdam-Den Haag), A5 (Haarlem-Hoofddorp) and A9 (Alkmaar-Amsterdam)

public transport:
bus line 187 with direct connections to the train station. The bus stop is on walking distance.
Extension of R-net/Southline is in progress.
Floor area
Fokker 7 (100% leased):
15,448 sqm warehouse space
1,748 sqm mezzanine/VAS (first floor)
1,662 sqm office space (second floor)
100 parking places

Fokker 8:
15,433 sqm warehouse space
1,797 sqm mezzanine/VAS (first floor)
1,645 sqm office space (second floor) 
99 parking places

directly available as of 4,000 sqm

Rent
warehouse space € 87,50 per sqm per year
office space € 145 per sqm per year
mezzanine floor € 45 per sqm per year
parking places € 650 per place per year

subject to VAT
 
Service charges
general site costs are determined annually
indication € 4.84 per sqm

service charges for the unit to be determined

Lease term
to be determined in consultation with tenant

Payment
quarterly in advance
Guarantee
bank guarantee equivalent to a quarter rent increased with service charges and VAT
 
Indexation
annually based on the Consumer Price Index(CPI), all households series (2006=100), published by the Central Bureau for statistics (CBS)

Notice period
12 months

Lease agreement
standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ dated July 2003 with supplements

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances
 
Facilities warehouse space
- max. floor load warehouse 40 kN/sqm
- max. floor load mezzanine floor 5kN/sqm
- clear height 10 meters
- truck court 36 meter
- column spacing 26 x 18
- loading docks with shelters and levellers
- overhead doors at ground level via ramp
- sprinkler system ESFR K25
- 3 phase power
- gas heaters
- energy-efficient lighting TL5eco
 
Facilities office space
- suspended ceiling system with light fittings
- cable ducts
- central heating HR
- sanitary facilities
- mechanic ventilation system for heating and cooling
- max floor load 3 kN/m²
- sprinkler system according to NFPA 13

Acceptance
immediately

This general information is solely an invitation to enter into negotiations. No rights may be derived from this information.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}