{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
 • {{ option.name }}
photo

DC Katsbogten

Haya van Somerenstraat 0ong
5032MK Tilburg
€ 52,50 per m² / Jaar

Description

General

Located in the business park Katsbogten in Tilburg Ban Bouw, will construct a state-of-the-art, sustainable logistics facility of 13,160 sq m. The site is located just off junction 11 of motorway A58 which is connected to motorway A16 and A27. This is one of the last available plots on this popular business park. Many famous companies established on this business park as Bakker Logistiek,Schenker, Kwantum, The Sting, Sacha Shoes and XPO Logistics.

Floor area

The plot measures 25,060 sq m and has a site coverage of 11,335 sq m (45%).

The size of the building is approximately 13,160 sq m (GFA) to be divided:

 • 9,530 sq m warehouse space
 • 1,425 sq m expedition space
 • 1,425 sq m mezzanine
 • 780 sq m office space (3 floors)

Location

This newly developed high quality distribution center, being developed on business park "Katsbogten“ in Tilburg which is strategically located in the southern Netherlands. Tilburg has excellent multimodal facilities by the presence of two inland ports and a rail terminal.

Tilburg is centrally located in the South of The Netherlands between Antwerp, Rotterdam and Venlo (Germany). Katsbogten business park is located next-to the highway A58 (Eindhoven-Vlissingen) with a direct connecting to the A16 (Breda-Antwerp-Rotterdam), A27 (Breda-Utrecht).

Acceptance

in consultation

Rent

warehouse space  €   52.50 per sq m per year

office space  € 125.00 per sq m per year

mezzanine  €   25.00 per sq m per year
mezzanine  €   250.00 per space per year

rental prices subject to VAT

Parking

129 parking places on site

Service charges

to be determined

Payment

quarterly in advance

Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT

Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances

Facilities

Warehouse space:

 • stacking height of 12.20 m¹;
 • maximum floor load of 5,000 kg/sq m warehouse floor;
 • maximum point load of 7,000 kg;
 • flatness of the expedition space (first 16.5 meters from the loading docks) conducted in accordance DIN 18202, Zeile 4;
 • Flatness of the warehouse space conducted in accordance DIN 18185, suitable for narrow aisles and induction wires;
 • type ESFR K25 sprinklers system;
 • 2 electric overhead doors (4 x 4,2 meter) on ground level;
 • 13 electric loading docks with levellers;
 • fire and evacuation alarm, fire hose reels;
 • LED lighting 200 lux;
 • heating by direct fired heaters;
 • concrete plinth around the building facade with a height of 2.50 m¹.

Office space:

 • to open windows, tilt and turn, aluminum window frames with double glazing equipped with burglar resistance hinges and locks;
 • heating combined with top cooling (optinoneel VRV system);
 • gray water system for the purpose of re-use rain water;
 • pantry per 400 sqm of office space, equipped with dishwasher, refrigerator and water heater;
 • floor entrance, hallway and bathroom with ceramic tiles;
 • LED lighting 500 lux;
 • cable ducts with a double wall socket per 1.80 meters;

Mezzanine

 • clear height of 5.5m¹ (Bottom side deck floor);
 • Over depth of 16.5 m¹ and full width of the dockside, including daylight facilities;
 • maximum floor load of 750 kg/m²;
 • balustrade, including tilting gate.

Outside terrain:

 • the outside terrain will be lockable with a electrically operated sliding gates
 • separate traffic flows for freight and passenger cars;
 • sizing and routing area for ECO combis / LHVs;
 • 129 marked parking spaces;
 • the terrain is completely enclosed by a fence with a height of 2.40 m¹.

Sustainable

 • lighting by means of LED lighting;
 • gray water system for the purpose of re-use rain water;
 • guaranteed air-tightness with a maximum leakage rate of 3 m³ / h / m²;
 • BREEAM-NL, Very Good.

For sale

Sale of the development is negotiable.
HOOGWAARDIG DISTRIBUTIECENTRUM OP TOP LOCATIE

€ 52,50 per m² /
13.160 m²
13.160 m²
13.160 m²
5000.0 per m²
12.0 meter
,
129

DC Katsbogten

Algemeen

Op bedrijventerrein Katsbogten te Tilburg ontwikkelt Ban Bouw dit zeer hoogwaardige en duurzame 13.160 m² grote distributiecentrum. De kavel ligt op korte afstand gelegen van afslag 11 van de A58 welke verbonden is met de rijkswegen A16 en A27. Het betreft een van de laatste beschikbare kavels op dit gewilde bedrijventerrein. Op het bedrijventerrein zijn reeds vele bekende bedrijven gevestigd zoals Bakker Logistiek, Schenker, Kwantum, The Sting, Sacha Shoes and XPO logistics.

Vloeroppervlak

Het perceel is 25.060 m² en kent een bebouwd oppervlak van 11.335 m² (45%).

Het gebouw is circa 13.160 m² (BVO) groot en als volgt te verdelen:

 • 9.530 m² distributieruimte
 • 1.425 m² expeditieruimte
 • 1.425 m² mezzanine
 • 780 m² kantoorruimte (3 bouwlagen)

Locatie

Dit nieuw te ontwikkelen hoogwaardig distributiecentrum, wordt ontwikkeld op bedrijvenpark “Katsbogten“ te Tilburg welke strategisch is gelegen in het Zuiden van Nederland. Tilburg beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van  twee binnenvaarthavens en een rail terminal.

Tilburg ligt centraal in het het Zuiden tussen Antwerpen, Rotterdam en Venlo (Duitsland). Bedrijventerrein Katsbogten ligt direct aan de A58 (Vlissingen-Eindhoven)  en heeft daarmee een directe aansluitingen op de A16 (Antwerpen-Breda-Rotterdam), A27 (Breda-Utrecht).

Beschikbaar

in overleg

Huurprijs

bedrijfsruimte  €   52,50 per m² per jaar

kantoorruimte  € 125,00 per m² per jaar

mezzanine    €   25,00 per m² per jaar
parkeren     €   250,00 per plaats per jaar

huurprijzen te vermeerderen met BTW

Parkeren

129 parkeerplaatsen op eigen terrein

Servicekosten

nader te bepalen

Huurbetaling

per kwartaal vooruit

Zekerheidsstelling

bankgarantie van kwartaal huursom plus servicekosten en BTW

Indexering

jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Huurovereenkomst

standaard huurovereenkomst kantoor-/ bedrijfsruimte volgens model ROZ 2015. met aanvullingen

BTW

huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaat

Voorzieningen

Bedrijfsruimte:

 • stapel hoogte van de hal 12,20 m¹;
 • maximale vloerbelasting van de halvloer 5.000 kg/m²;
 • Maximale puntlast van 7.000 kg;
 • vlakheid van expeditie ruimte (eerste 16,5 meter vanaf de loadingdocks) uitgevoerd conform DIN 18202 Zeile 4;
 • vlakheid in het warehouse uitgevoerd conform DIN 15185, geschikt voor smalle gangen en mogelijkheid tot aanbrengen inductiedraden;
 • ESFR K25 sprinklerinstallatie;
 • 2 overheaddeuren (4.0 x 4.2 m) met aansluiting op het maaiveld;
 • 13 elektrisch bedienbare loading-docks met levellers;
 • brand- en ontruimingsalarm, brandslanghaspels;
 • LED verlichting 200 lux;
 • verwarming d.m.v. direct gestookte heaters;
 • betonnen gevelplint rond het gebouw met een hoogte van 2,5 meter.

Kantoor:

 • te openen ramen, draai-kiep, aluminium kozijnen met isolerende beglazing voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk;
 • verwarming gecombineerd met top cooling (optinoneel VRV systeem); grijswatersysteem ten behoeve van hergebruik regenwater;
 • pantry per 400 m² kantoorruimte, voorzien van vaatwasser, koelkast en boiler;
 • vloeren entree, hal en sanitair voorzien van keramische tegels;
 • LED verlichting, 500 lux;
 • kabelgoten voorzien van een dubbele WCD per 1,80 meter;

Mezzanine

 • vrije hoogte circa 5,5m¹ (onderzijde spant vloer);
 • over diepte van 16,5 m¹ en volledige breedte van de dockgevel, inclusief daglichtvoorzieningen;
 • maximale vloerbelasting van 750 kg/m²;
 • balustrade, inclusief kantelhek.

Buitenterrein:

 • Afsluitbaar buitenterrein middels elektrisch bedienbare schuifpoorten;
 • gescheiden verkeersstromen voor vrachtverkeer en personenauto’s;
 • dimensionering en routing op terrein geschikt voor ECO combi’s / LZV’s.
 • 129 gemarkeerde parkeerplaatsen
 • het terrein is volledig omheind d.m.v. een hekwerk met een hoogte van 2,40 m¹

Duurzaamheid

 • verlichting d.m.v. LED verlichting;
 • grijswatersysteem ten behoeve van hergebruik regenwater;
 • gegarandeerde luchtdichtheid met een maximale lekkage van 3 m3/uur/m²;
 • BREEAM-NL Nieuwbouw, Very Good.


T
e koop

Koop van de ontwikkeling is bespreekbaar.

General

Located in the business park Katsbogten in Tilburg Ban Bouw, will construct a state-of-the-art, sustainable logistics facility of 13,160 sq m. The site is located just off junction 11 of motorway A58 which is connected to motorway A16 and A27. This is one of the last available plots on this popular business park. Many famous companies established on this business park as Bakker Logistiek,Schenker, Kwantum, The Sting, Sacha Shoes and XPO Logistics.

Floor area

The plot measures 25,060 sq m and has a site coverage of 11,335 sq m (45%).

The size of the building is approximately 13,160 sq m (GFA) to be divided:

 • 9,530 sq m warehouse space
 • 1,425 sq m expedition space
 • 1,425 sq m mezzanine
 • 780 sq m office space (3 floors)

Location

This newly developed high quality distribution center, being developed on business park "Katsbogten“ in Tilburg which is strategically located in the southern Netherlands. Tilburg has excellent multimodal facilities by the presence of two inland ports and a rail terminal.

Tilburg is centrally located in the South of The Netherlands between Antwerp, Rotterdam and Venlo (Germany). Katsbogten business park is located next-to the highway A58 (Eindhoven-Vlissingen) with a direct connecting to the A16 (Breda-Antwerp-Rotterdam), A27 (Breda-Utrecht).

Acceptance

in consultation

Rent

warehouse space  €   52.50 per sq m per year

office space  € 125.00 per sq m per year

mezzanine  €   25.00 per sq m per year
mezzanine  €   250.00 per space per year

rental prices subject to VAT

Parking

129 parking places on site

Service charges

to be determined

Payment

quarterly in advance

Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT

Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances

Facilities

Warehouse space:

 • stacking height of 12.20 m¹;
 • maximum floor load of 5,000 kg/sq m warehouse floor;
 • maximum point load of 7,000 kg;
 • flatness of the expedition space (first 16.5 meters from the loading docks) conducted in accordance DIN 18202, Zeile 4;
 • Flatness of the warehouse space conducted in accordance DIN 18185, suitable for narrow aisles and induction wires;
 • type ESFR K25 sprinklers system;
 • 2 electric overhead doors (4 x 4,2 meter) on ground level;
 • 13 electric loading docks with levellers;
 • fire and evacuation alarm, fire hose reels;
 • LED lighting 200 lux;
 • heating by direct fired heaters;
 • concrete plinth around the building facade with a height of 2.50 m¹.

Office space:

 • to open windows, tilt and turn, aluminum window frames with double glazing equipped with burglar resistance hinges and locks;
 • heating combined with top cooling (optinoneel VRV system);
 • gray water system for the purpose of re-use rain water;
 • pantry per 400 sqm of office space, equipped with dishwasher, refrigerator and water heater;
 • floor entrance, hallway and bathroom with ceramic tiles;
 • LED lighting 500 lux;
 • cable ducts with a double wall socket per 1.80 meters;

Mezzanine

 • clear height of 5.5m¹ (Bottom side deck floor);
 • Over depth of 16.5 m¹ and full width of the dockside, including daylight facilities;
 • maximum floor load of 750 kg/m²;
 • balustrade, including tilting gate.

Outside terrain:

 • the outside terrain will be lockable with a electrically operated sliding gates
 • separate traffic flows for freight and passenger cars;
 • sizing and routing area for ECO combis / LHVs;
 • 129 marked parking spaces;
 • the terrain is completely enclosed by a fence with a height of 2.40 m¹.

Sustainable

 • lighting by means of LED lighting;
 • gray water system for the purpose of re-use rain water;
 • guaranteed air-tightness with a maximum leakage rate of 3 m³ / h / m²;
 • BREEAM-NL, Very Good.

For sale

Sale of the development is negotiable.
MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}