{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
 • {{ option.name }}
photo

Green Mountains

Walravenlaan 1
1119ME Schiphol
€ 75,- per m² / Jaar

Description

General

On a great location adjacent to the “Aalsmeerbaan” (landing strip) at Amsterdam Schiphol Airport, Borghese and AEW develop this sustainable high-end logistics park. The total development is approx.  100,000 sq m to be divided in 4 buildings. Partial letting is possible as of approx. 5,000 sq m. Phase 1 and 2 have already been constructed and for the greater part let. Construction activitites of phase 3 and 4 has started and the building will be delivered end Q1 2020.

 

Floor area

The plot measures 21 hectares, on which approx. 100,000 sq m logistics space will be developed.


Phase I fully leased

Phase 2 recently delivered and available:

 • unit 6: leased
 • unit 7: leased
 • unit 8: 5.350 sq m
 • unit 9: 7.900 sq m

Phase 3, beschikbaar per januari 2021

 • unit 10: 6.200 sq m

Phase 4, beschikbaar per februari 2021

 • unit 14: 6.285 sq m
 • unit 15: 4.500 sq m
 • unit 16: 4.500 sq m
 • unit 17: 6.185 sq m

Location

Green Mountains is situated at the former “Groenenberg terrein” at Schiphol Rijk. The terrain borders to the “Aalsmeerbaan” (landing strip) and has a direct connection (< 5="" min)="" with="" the="" airport="" cargo="" hub="" at="" schiphol="">


The logistics park is located along the N-201 with direct access to highway A4 in the direction of The Hague – Rotterdam and in the direction of Amsterdam. Because of the location and the number of on-site protection measures, DC Green Mountain is THE location for companies with a logistics operation of high-end, valuable goods.

Well-known companies as XPO, DHL, Kuehne+Nagel, UTI, INTEL, GE and Yamaha are established in the direct surrounding.

 

Acceptance

direct (partially)

Rent

€   75  per sq m per  year for warehouse space                   

€   35  per sq m per  year for mezzanine floor                    

€ 135  per sq m per year for office space                           

€ 500  per parking place per year for parking places cars   

€ 2.000 per parking place per year for parking places trucks 

rental prices subject to VAT.


Parking (phase 1)

152 parking places for cars on site.

  24 parking places for trucks on site.


Service charges

€ 2.60 per sq m gfa per year


Payment

quarterly in advance.


Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT.


Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), as published by the Central Bureau for Statistics (CBS).


Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements.


VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances.


Facilities

Warehouse space:

 • clear height of 12,20 meter
 • maximum floor load of warehouse floor of 50 kN/m²
 • maximum floor load of mezzanine floor of 4 kN/m²
 • flatness concrete floor racking area super flat according DIN15185
 • flatness concrete floor other parts flat according DIN 18202 Zeile 4
 • type ESFR sprinklers system
 • electric overhead doors (4 x 4,5 meter) on ground level
 • electric loading docks with levellers
 • battery charge stations
 • thermic insulations grade of walls Rc= 4.5 m2 K/W
 • thermic insulations grade of roof Rc= 6 m2 K/W
 • fire and evacuation alarm
 • heating system
 • the outside terrain will be lockable with a sliding gate

Office space:

 • separate entrances for the offices
 • luxurious entrance ground floor
 • sanitary and pantry facility per office
 • cable ducts for telephone- and data cabling
 • heating by split units and radiators
 • cooling by split units
 • light partitioning walls
 • sprinkler system
 • fire and evacuation alarm, fire hose reels

Sustainability:

 • BREAAM very good labeling
 • high frequency lightning
 • recycled building materials
 • optimised steel construction
 • separated water discharge system

 DISCLAIMER

The information provided is of a general nature and is not more than an invitation to enter into negotiations. The information has been compiled with care and in our opinion reliable source. Regarding its accuracy, however, we accept no liability. Any accompanying drawings are indicative and may differ from the actual situation. We also reserve the right to our client approval must be given to a possible transaction with the receipt of this information.

HOOGWAARDIGE DISTRIBUTIERUIMTE OP TOP LOCATIE OP SCHIPHOL

€ 75,- per m² /
5.000 m²
100.000 m²
500 m²
5000.0 per m²
12.0 meter
,
152
€ 500,- per

Green Mountains

Algemeen

Op een fantastische locatie aan de Aalsmeerbaan op Amsterdam Schiphol Airport ontwikkelen Borghese en AEW dit duurzame en hoogwaardige logistieke bedrijvenpark. De totale ontwikkeling bestaat uit circa 100.000 m² verdeeld over 4 bouwdelen. Deelverhuur is mogelijk vanaf 5.000 m². De bouw van fase 1 en 2  is afgerond en grotendeels verhuurd. Inmiddels is gestart met de bouw van fase 3 en 4 en zal Q1 2020 worden opgeleverd.

 

Vloeroppervlakte

Het perceel is 21 hectare groot, waarop circa 100.000 m² logistieke bedrijfsruimte zal worden ontwikkeld.


Fase 1 volledig verhuurd

Fase 2 recent opgeleverd en beschikbaar: 
 • unit 6: verhuurd
 • unit 7: verhuurd
 • unit 8: 5.350 
 • unit 9: 7.900 
Fase 3, beschikbaar per januari 2021
 • unit 10: 6.200 
Fase 4, beschikbaar per februari 2021
 • unit 14: 6.285 
 • unit 15: 4.500 
 • unit 16: 4.500 
 • unit 17: 6.185  

Locatie

Green Mountains is gelegen op het voormalige Groenenberg terrein op Schiphol Rijk. Het terrein ligt direct aan de Aalsmeerbaan en heeft een zeer korte verbinding (<5 min)="" met="" het="" vrachtareaal="" op="" schiphol="">


Het terrein ligt pal aan de N-201 met een directe verbinding met Rijksweg A4 in de richting van Den Haag – Rotterdam en in de richting van Amsterdam.

Door deze ligging maar ook door de grote mate van beveiliging op het park, is dit bij uitstek DE locatie voor bedrijven met een logistieke operatie van hoogwaardige en waardevolle producten.


Bekende bedrijven als XPO, DHL, Kuehne+Nagel, UTI, INTEL, GE en Yamaha zijn in de directe omgeving gevestigd.

 

Beschikbaar

per direct (gedeeltelijk)


Huurprijs
€   75  per m² per  jaar voor bedrijfsruimte

€   35  per m² per  jaar voor de mezzanine vloer 

€ 135  per m² per  jaar voor de kantoorruimte  
€ 500  per parkeerplaats per jaar voor parkeerplaatsen auto’s

€ 2.000 per parkeerplaats per jaar parkeerplaatsen trucks


huurprijzen te vermeerderen met BTW.


Parkeren (fase 1)

152 parkeerplaatsen voor auto’s op eigen terrein.

  24 parkeerplaatsen voor trucks op eigen terrein.


Servicekosten

€ 2,60 per m² bvo per jaar


Huurbetaling

per kwartaal vooruit.


Zekerheidsstelling

bankgarantie van kwartaal huursom plus servicekosten en BTW.


Indexering

jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), welke wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Huurovereenkomst

standaard huurovereenkomst kantoor-/ bedrijfsruimte volgens het model ROZ 2015 met aanvullingen.


BTW

huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaat.


Voorzieningen

Distributiecentrum:

 • vrije hoogte van de hal 12.20 meter
 • maximale vloerbelasting van de halvloer 50 kN/m²
 • maximale vloerbelasting mezzanine vloer 4 kN/m²
 • vlakheid vloer voor stellingengebied supervlak, volgens DIN15185
 • vlakheid overige gebieden vlak, volgens DIN 18202 zeile 4
 • ESFR sprinklerinstallatie
 • overheaddeuren (4.0 x 4.5 m) met aansluiting op het maaiveld
 • elektrisch bedienbare loading-docks met levellers
 • acculaadstations
 • thermische isolatiewaarde wand Rc= 4.5 m2 K/W
 • thermische isolatiewaarde dak Rc= 6 m2 K/W
 • brand- en ontruimingsalarm
 • verwarming middels heatingsysteem
 • het buitenterrein afsluitbaar middels schuifpoort

Kantoor:

 • eigen centrale opgang naar kantoor per warehouse
 • luxe entree begane grond
 • inclusief pantryblok en sanitair groep per kantoor
 • wandgoten t.b.v. telefoon-/ databekabeling
 • verwarming middels split-units en plaatselijke CV radiatoren
 • koeling door middel van split-units
 • lichte scheidingswanden
 • sprinklerinstallatie
 • brand- en ontruimingsinstallatie, brandslanghaspels

Duurzaamheid:

 • BREEAM very good label
 • hoog frequent verlichting
 • gerecycled bouwmateriaal
 • geoptimaliseerde staalconstructie
 • gescheiden waterafvoersysteem

DISCLAIMER

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. De informatie is met zorg samengesteld en ons insziens uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Eventuele bijgevoegde tekeningen zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Voorts behouden wij het recht voor dat onze opdrachtgever zijn goedkeuring dient te verlenen aan een mogelijke transactie met de ontvanger van deze informatie.

General

On a great location adjacent to the “Aalsmeerbaan” (landing strip) at Amsterdam Schiphol Airport, Borghese and AEW develop this sustainable high-end logistics park. The total development is approx.  100,000 sq m to be divided in 4 buildings. Partial letting is possible as of approx. 5,000 sq m. Phase 1 and 2 have already been constructed and for the greater part let. Construction activitites of phase 3 and 4 has started and the building will be delivered end Q1 2020.

 

Floor area

The plot measures 21 hectares, on which approx. 100,000 sq m logistics space will be developed.


Phase I fully leased

Phase 2 recently delivered and available:

 • unit 6: leased
 • unit 7: leased
 • unit 8: 5.350 sq m
 • unit 9: 7.900 sq m

Phase 3, beschikbaar per januari 2021

 • unit 10: 6.200 sq m

Phase 4, beschikbaar per februari 2021

 • unit 14: 6.285 sq m
 • unit 15: 4.500 sq m
 • unit 16: 4.500 sq m
 • unit 17: 6.185 sq m

Location

Green Mountains is situated at the former “Groenenberg terrein” at Schiphol Rijk. The terrain borders to the “Aalsmeerbaan” (landing strip) and has a direct connection (< 5="" min)="" with="" the="" airport="" cargo="" hub="" at="" schiphol="">


The logistics park is located along the N-201 with direct access to highway A4 in the direction of The Hague – Rotterdam and in the direction of Amsterdam. Because of the location and the number of on-site protection measures, DC Green Mountain is THE location for companies with a logistics operation of high-end, valuable goods.

Well-known companies as XPO, DHL, Kuehne+Nagel, UTI, INTEL, GE and Yamaha are established in the direct surrounding.

 

Acceptance

direct (partially)

Rent

€   75  per sq m per  year for warehouse space                   

€   35  per sq m per  year for mezzanine floor                    

€ 135  per sq m per year for office space                           

€ 500  per parking place per year for parking places cars   

€ 2.000 per parking place per year for parking places trucks 

rental prices subject to VAT.


Parking (phase 1)

152 parking places for cars on site.

  24 parking places for trucks on site.


Service charges

€ 2.60 per sq m gfa per year


Payment

quarterly in advance.


Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT.


Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), as published by the Central Bureau for Statistics (CBS).


Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements.


VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances.


Facilities

Warehouse space:

 • clear height of 12,20 meter
 • maximum floor load of warehouse floor of 50 kN/m²
 • maximum floor load of mezzanine floor of 4 kN/m²
 • flatness concrete floor racking area super flat according DIN15185
 • flatness concrete floor other parts flat according DIN 18202 Zeile 4
 • type ESFR sprinklers system
 • electric overhead doors (4 x 4,5 meter) on ground level
 • electric loading docks with levellers
 • battery charge stations
 • thermic insulations grade of walls Rc= 4.5 m2 K/W
 • thermic insulations grade of roof Rc= 6 m2 K/W
 • fire and evacuation alarm
 • heating system
 • the outside terrain will be lockable with a sliding gate

Office space:

 • separate entrances for the offices
 • luxurious entrance ground floor
 • sanitary and pantry facility per office
 • cable ducts for telephone- and data cabling
 • heating by split units and radiators
 • cooling by split units
 • light partitioning walls
 • sprinkler system
 • fire and evacuation alarm, fire hose reels

Sustainability:

 • BREAAM very good labeling
 • high frequency lightning
 • recycled building materials
 • optimised steel construction
 • separated water discharge system

 DISCLAIMER

The information provided is of a general nature and is not more than an invitation to enter into negotiations. The information has been compiled with care and in our opinion reliable source. Regarding its accuracy, however, we accept no liability. Any accompanying drawings are indicative and may differ from the actual situation. We also reserve the right to our client approval must be given to a possible transaction with the receipt of this information.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}