{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
 • {{ option.name }}
photo

DC Appelweg

Appelweg 14
4782PX Moerdijk
€ 55,- per m² / Jaar

Description

General

Located in the business park of "Moerdijk", Exeter Property Group, in partnership with Heembouw Development, have constructed a state-of-the-art, sustainable logistics facility of 29,000 sq m. The property is located just off junction 26 of motorway A17 which is connected to motorway A16 and A59. The property can be leased 1 or 2 units, each unit will have its own entrance.


Floor area

The plot measures 39,994 sq m and has a site coverage of 24,000 sq m (60%).

The size of the building is approximately 28,594 sq m to be divided:

 • 23,895 sq m warehouse space
 • 3,471 sq m mezzanine space
 • 1,228 sq m office space (2 floors)

PARTIAL LETTING AS OF APPROX. 12.000 SQ M
THE PROPERTY IS AVAILABLE IMMEDIATELY


Location


This high-end logistics property is located at business park "Moerdijk" which is strategically located between the ports of Rotterdam and Antwerp. The site has excellent multimodal facilities such as the presence of both sea and inland ports, rail connection and two direct connections to the national road network.

Moerdijk is located at a junction of motorways. It has direct access to the North - South motorways A16 (Antwerp-Breda-Rotterdam), A59 and A17 (Moerdijk-Roosendaal-Antwerp) which are connected to East-West intersections such as the A15 and A58. These make the European hinterland easily accessible.


Acceptance

immediately


Rent

€   55 per sq m per  year warehouse space                           

€   35 per sq m per  year mezzanine floor                              

€ 125 per sq m per year office space                                      

rental prices subject to VAT


Parking

130 parking places on site


Service charges

to be determined


Payment

quarterly in advance


Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT


Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)


Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements


VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances


Facilities

Warehouse space:

 • stacking height of 12.20 meter
 • maximum floor load of 5,000 kg/sq m warehouse floor
 • maximum floor load of 800 kg/sq m mezzanine floor
 • Super-flat floor
 • type ESFR K22 sprinklers system
 • 2 electric overhead doors (4 x 4,2 meter) on ground level
 • 24 electric loading docks with levellers
 • 20 battery charge stations
 • thermic insulations grade of walls Rc= 4.5 m2 K/W
 • thermic insulations grade of roof Rc= 6 m2 K/W
 • fire and evacuation alarm, fire hose reels
 • luminous intensity 200 lux
 • heating system with eco fans
 • the outside terrain will be lockable with a sliding gate

Office space:

 • separate entrances for the offices
 • luxurious entrance ground floor
 • sanitary and pantry facility per office
 • cable ducts for telephone- and data cabling
 • heating by split units and radiators
 • cooling by split units
 • luminous intensity 500 lux
 • light partitioning walls
 • sprinkler system
 • fire and evacuation alarm, fire hose reels

Sustainability:

 • LED lightning
 • recycled building materials
 • optimised steel construction
 • separated water discharge system


DISCLAIMER

The information provided is of a general nature and is not more than an invitation to enter into negotiations. The information has been compiled with care and in our opinion reliable source. Regarding its accuracy, however, we accept no liability. Any accompanying drawings are indicative and may differ from the actual situation.Furthermore, we reserve the right for our client to give his approval for a possible transaction with the recipient of this information.

Zeer hoogwaardig nieuw ontwikkeld distributiecentrum op uitstekende locatie in Moerdijk, per direct beschikbaar!

€ 55,- per m² /
Per 30 December 2017 Per 30 december 2017
2018
12.000 m²
23.899 m²
23.899 m²
1.242 m²
5000.0 per m²
12.0 meter
A
,
130

DC Appelweg

Algemeen

Op bedrijventerrein Moerdijk heeft Exeter Property Group in samenwerking met Heembouw Ontwikkeling dit zeer hoogwaardige en duurzame 29.000 m² grote distributiecentrum ontwikkeld. Het DC ligt op korte afstand gelegen van afslag 26 van de A17 welke verbonden is met de rijkswegen A16 en A59. Het object is zowel in zijn geheel als in 2 delen te verhuren, waarbij elk deel apart ontsloten wordt.


Vloeroppervlak

Het perceel is 39.994 m² en kent een bebouwd oppervlak van 24.000 m² (60%).

Het gebouw is circa 28.594 m², als volgt te verdelen:

 • 23.895 m² distributieruimte
 • 3.471 m² mezzanine vloer (optioneel)
 • 1.228 m² kantoorruimte (2 bouwlagen)

DEELVERHUUR VANAF CIRCA 12.000 m²
HET GEBOUW IS PER DIRECT BESCHIKBAAR

 
Locatie

Dit hoogwaardigw distributiecentrum is gelegen op bedrijvenpark "Moerdijk" welke strategisch is gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het terrein beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, spooraansluiting en twee directe aansluitingen op het rijkswegennet.

Moerdijk ligt op een knooppunt van snelwegen. Het heeft directe aansluitingen op de A16 (Antwerpen-Breda-Rotterdam), A59 en A17 (Moerdijk-Roosendaal-Antwerpen). Deze zijn aangesloten op belangrijke Oost-West verbindingen, zoals de A15 en de A58. Het Europese achterland is daarmee uitstekend bereikbaar.

 
Beschikbaar

per direct


Huurprijs

€   55 per m² per  jaar voor bedrijfsruimte 

€   35 per m² per  jaar voor mezzanine vloer              

€ 125 per m² per  jaar voor kantoorruimte  

huurprijzen te vermeerderen met BTW

 

Parkeren

130 parkeerplaatsen op eigen terrein

 

Servicekosten

nader te bepalen

 

Huurbetaling

per kwartaal vooruit


Zekerheidsstelling

bankgarantie van kwartaal huursom plus servicekosten en BTW


Indexering

jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)


Huurovereenkomst

standaard huurovereenkomst kantoor-/ bedrijfsruimte volgens model ROZ 2015. met aanvullingen


BTW

huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaat


Voorzieningen

Distributiecentrum:

 • stapel hoogte van de hal 12,20 meter
 • maximale vloerbelasting van de halvloer 000 kg/m²
 • maximale vloerbelasting mezzanine vloer 800 kg/m²
 • Super vlakke vloer
 • ESFR K22 sprinklerinstallatie
 • 2 overheaddeuren (4.0 x 4.2 m) met aansluiting op het maaiveld
 • 24 elektrisch bedienbare loading-docks met levellers
 • 20 acculaadstations
 • thermische isolatiewaarde wand Rc= 4.5 m2 K/W
 • thermische isolatiewaarde dak Rc= 6 m2 K/W
 • brand- en ontruimingsalarm, brandslanghaspels
 • lichtsterkte 200 lux
 • verwarming middels heatingsysteem en ecofans
 • het buitenterrein afsluitbaar middels schuifpoort

Kantoor:

 • eigen centrale opgang naar kantoor per warehouse
 • luxe entree begane grond
 • inclusief pantryblok en sanitair groep per kantoor
 • wandgoten t.b.v. telefoon-/ databekabeling
 • verwarming middels split-units en plaatselijke CV radiatoren
 • koeling door middel van split-units
 • werkplekken lichtsterkte 500 lux
 • lichte scheidingswanden
 • sprinklerinstallatie
 • brand- en ontruimingsinstallatie, brandslanghaspels

Duurzaamheid:

 • LED verlichting
 • gerecycled bouwmateriaal
 • geoptimaliseerde staalconstructie
 • gescheiden waterafvoersysteem


DISCLAIMER

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. De informatie is met zorg samengesteld en ons insziens uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Eventuele bijgevoegde tekeningen zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Voorts behouden wij het recht voor dat onze opdrachtgever zijn goedkeuring dient te verlenen aan een mogelijke transactie met de ontvanger van deze informatie.

General

Located in the business park of "Moerdijk", Exeter Property Group, in partnership with Heembouw Development, have constructed a state-of-the-art, sustainable logistics facility of 29,000 sq m. The property is located just off junction 26 of motorway A17 which is connected to motorway A16 and A59. The property can be leased 1 or 2 units, each unit will have its own entrance.


Floor area

The plot measures 39,994 sq m and has a site coverage of 24,000 sq m (60%).

The size of the building is approximately 28,594 sq m to be divided:

 • 23,895 sq m warehouse space
 • 3,471 sq m mezzanine space
 • 1,228 sq m office space (2 floors)

PARTIAL LETTING AS OF APPROX. 12.000 SQ M
THE PROPERTY IS AVAILABLE IMMEDIATELY


Location


This high-end logistics property is located at business park "Moerdijk" which is strategically located between the ports of Rotterdam and Antwerp. The site has excellent multimodal facilities such as the presence of both sea and inland ports, rail connection and two direct connections to the national road network.

Moerdijk is located at a junction of motorways. It has direct access to the North - South motorways A16 (Antwerp-Breda-Rotterdam), A59 and A17 (Moerdijk-Roosendaal-Antwerp) which are connected to East-West intersections such as the A15 and A58. These make the European hinterland easily accessible.


Acceptance

immediately


Rent

€   55 per sq m per  year warehouse space                           

€   35 per sq m per  year mezzanine floor                              

€ 125 per sq m per year office space                                      

rental prices subject to VAT


Parking

130 parking places on site


Service charges

to be determined


Payment

quarterly in advance


Guarantee

bank guarantee equivalent to a quarter rent plus service charges and VAT


Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)


Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements


VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances


Facilities

Warehouse space:

 • stacking height of 12.20 meter
 • maximum floor load of 5,000 kg/sq m warehouse floor
 • maximum floor load of 800 kg/sq m mezzanine floor
 • Super-flat floor
 • type ESFR K22 sprinklers system
 • 2 electric overhead doors (4 x 4,2 meter) on ground level
 • 24 electric loading docks with levellers
 • 20 battery charge stations
 • thermic insulations grade of walls Rc= 4.5 m2 K/W
 • thermic insulations grade of roof Rc= 6 m2 K/W
 • fire and evacuation alarm, fire hose reels
 • luminous intensity 200 lux
 • heating system with eco fans
 • the outside terrain will be lockable with a sliding gate

Office space:

 • separate entrances for the offices
 • luxurious entrance ground floor
 • sanitary and pantry facility per office
 • cable ducts for telephone- and data cabling
 • heating by split units and radiators
 • cooling by split units
 • luminous intensity 500 lux
 • light partitioning walls
 • sprinkler system
 • fire and evacuation alarm, fire hose reels

Sustainability:

 • LED lightning
 • recycled building materials
 • optimised steel construction
 • separated water discharge system


DISCLAIMER

The information provided is of a general nature and is not more than an invitation to enter into negotiations. The information has been compiled with care and in our opinion reliable source. Regarding its accuracy, however, we accept no liability. Any accompanying drawings are indicative and may differ from the actual situation.Furthermore, we reserve the right for our client to give his approval for a possible transaction with the recipient of this information.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}