{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

de Grofsmederij

Gieterijweg 17
3089JZ Rotterdam
€ 70,- per m² / Jaar

Description

General
In the iconic and recently renovated building ‘the Grofsmederij’, located at the Gieterijweg 17 on the RDM campus on Rotterdam-Heijplaat, various units are available for lease.

The Grofsmederij is ideally suited for companies that are active in maritime and offshore services, but also companies for that would like to carry out heavy construction work. The units are particularly suitable for various types of storage, construction and assembly work.

Besides a spacious paved yard, the location also has its own quay facility at the Dokhaven where ships can moor with a maximum draft of approximately 5.35 meters.

Facilities
- crane gantry suitable for overhead cranes with a capacity of at least 30 tons
- overhead crane in unit 6 of 30 tons (included in the rent)
- overhead crane (2x) in unit 2 of 5 tons (available for purchase from previous tenant)
- heavy power supply
- daylight access through windows in the facade and shed roofs
- floor load of approx. 4,000 kg / m²
- various overhead doors at ground level
- partitions walls, partly closed and partly equipped with netting
- unit 1 is equipped with an extra large ground level door of approx. 7 m wide and 12 m high, which leads to the yard with quay
- maximum lifting height in units 1 and 6 is approximately 12 meters.
- Unit 1-3 is equipped with very representative glass entrance
- connection present for utilities and sewer for future office units (office units preferably to be realized by the tenant)

Floor area
The following units are available for lease:
- Unit 6: 3,088 sqm of warehouse-/construction space
- Unit 1 to 3: 8,188 sqm of warehouse-/construction space
- Total area: 11,276 sqm of warehouse-/construction space
- Paved yard: 6,480 sqm
- Quay: length 95 m1 / berth width 35 m1 / draft 5.35 m1

Location
The location is part of the well-known RDM campus, located in the heart of the Rotterdam port area. Various other well-known companies are located on the site, such as Ampelmann, Broekman and SJR Tank Construction.

The location is easily accessible from the A15 motorway (Rotterdam-Nijmegen), one of the main transportation routes in the Netherlands. In the vicinity you can find the station for the waterbus and water taxi with frequent connections to the city center of Rotterdam.


Availabilty
in consultation, but on short notice

Lease price
- warehouse space € 70 per m² per year
- yard  € 20 per m² per year
- quay facility € 33,500 per year

Parking
sufficient public parking spaces in the area

Service charges

to be agreed upon, depending on the activities of Lessee and the facilities required for these activities

rent and service charges will be increased with VAT


rent and service charges will be increased with VAT

Payment
quarterly in advance

Guarantee
bank guarantee of at least a quarterly rent plus service charges and VAT

Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances


Other
all potential tenants will have to go through a 'know your customer' procedure by the Port of Rotterdam Authority. Depending on the outcome of this procedure, the Port of Rotterdam Authority will grant or refuse permission for the lease of this object.

€ 70,- per m² /
3.100 m²
11.300 m²
,

de Grofsmederij

Algemeen
In het recent gerenoveerde, iconische gebouw ‘de Grofsmederij’, gelegen aan de Gieterijweg 17 op de populaire RDM campus op Rotterdam-Heijplaat, zijn diverse units voor de verhuur beschikbaar.

De Grofsmederij is bij uitstek geschikt voor bedrijven die actief zijn in de maritieme- en off shore dienstverlening, maar ook bedrijven die zwaar constructie werk uit willen voeren. De ruimten zijn in het bijzonder geschikt voor diverse soorten opslag-, constructie- en assemblage werk.

De locatie beschikt naast een ruim verhard buitenterrein, ook over een eigen kade faciliteit aan de Dokhaven waar schepen kunnen aanleggen met maximale diepgang van circa 5,35 meter.

Voorzieningen
- kraanbanen geschikt voor bovenloopkranen met capaciteit van tenminste 30 ton
- bovenloopkraan in unit 6 van 30 ton (inbegrepen bij de huur)
- bovenloopkraan (2x) in unit 2 van 5 ton (ter overname beschikbaar van vorige huurder)
- krachtstroomvoorzieningen
- daglichttoeteding middels ramen in de gevel en sheddaken
- vloerbelasting van ca. 4.000 kg/m²
- diverse overheaddeuren op maaiveld niveau
- scheidingswanden, deels dicht en deels v.v. gaaswerk
- unit 1 is voorzien van een extra grote overheaddeur van ca. 7 m breed en 12 m hoog, welke uitkomt op het buitenterrein met kade
- maximale hijshoogte in unit 1 en 6 is ca. 12 meter.
- unit 1-3 is voorzien van zeer fraaie en representatieve glazen entreepartij
- aansluiting op nutsvoorzieningen en riool t.b.v. toekomstige kantoorunits (bij voorkeur door huurder zelf te realiseren)

Vloeroppervlakte
De volgende units zijn voor de verhuur beschikbaar:
- Unit 6: 3.088 m² bedrijfsruimte
- Unit 1 t/m 3: 8.188 m² bedrijfsruimte
- Totale oppervlakte: 11.276 m² bedrijfsruimte
- Verhard buitenterrein: 6.480 m²
- Kade: lengte 95 m1 / ligplaatsbreedte 35 m1 / diepgang 5,35 m1

Locatie
De locatie maakt onderdeel uit van de bekende RDM campus, gelegen in het hart van het Rotterdamse havengebied. Op het terrein zijn diverse andere bekende bedrijven gevestigd zoals Ampelmann, Broekman en SJR Tank Construction.

Het terrein is goed bereikbaar vanaf de rijksweg A15 (Rotterdam-Nijmegen), een van de belangrijkste transportaders van Nederland. Op nabije afstand bevindt zich tevens de halte voor de waterbus en watertaxi met frequente verbindingen naar het centrum van Rotterdam en overige delen van de regio.

Beschikbaarheid
in overleg, maar op korte termijn

Huurprijs
- bedrijfsruimte € 70,- per m² per jaar
- buitenterrein € 20,- per m² per jaar
- kade faciliteit € 33.500,- per jaar

Parkeren
voldoende openbare parkeerplaatsen in de omgeving

Servicekosten
nader overeen te komen, e.e.a. afhankelijk van de werkzaamheden van Huurder en de voorzieningen die hiervoor benodigd zijn

huurprijzen en servicekosten zullen worden vermeerderd met BTW

Huurbetaling
per kwartaal vooruit

Zekerheidsstelling
bankgarantie van tenminste kwartaal huursom plus servicekosten en BTW

Indexering
jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Huurovereenkomst
standaard huurovereenkomst kantoor-/ bedrijfsruimte volgens model ROZ 2015. met aanvullingen

BTW
huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaat

Overig
potentiële huurders zullen een 'ken je klant' procedure moeten doorlopen via het Havenbedrijf Rotterdam. Afhankelijk van de uitkomst van deze procedure zal het Havenbedrijf Rotterdam toestemming verlenen of weigeren voor de verhuur van dit object.

General
In the iconic and recently renovated building ‘the Grofsmederij’, located at the Gieterijweg 17 on the RDM campus on Rotterdam-Heijplaat, various units are available for lease.

The Grofsmederij is ideally suited for companies that are active in maritime and offshore services, but also companies for that would like to carry out heavy construction work. The units are particularly suitable for various types of storage, construction and assembly work.

Besides a spacious paved yard, the location also has its own quay facility at the Dokhaven where ships can moor with a maximum draft of approximately 5.35 meters.

Facilities
- crane gantry suitable for overhead cranes with a capacity of at least 30 tons
- overhead crane in unit 6 of 30 tons (included in the rent)
- overhead crane (2x) in unit 2 of 5 tons (available for purchase from previous tenant)
- heavy power supply
- daylight access through windows in the facade and shed roofs
- floor load of approx. 4,000 kg / m²
- various overhead doors at ground level
- partitions walls, partly closed and partly equipped with netting
- unit 1 is equipped with an extra large ground level door of approx. 7 m wide and 12 m high, which leads to the yard with quay
- maximum lifting height in units 1 and 6 is approximately 12 meters.
- Unit 1-3 is equipped with very representative glass entrance
- connection present for utilities and sewer for future office units (office units preferably to be realized by the tenant)

Floor area
The following units are available for lease:
- Unit 6: 3,088 sqm of warehouse-/construction space
- Unit 1 to 3: 8,188 sqm of warehouse-/construction space
- Total area: 11,276 sqm of warehouse-/construction space
- Paved yard: 6,480 sqm
- Quay: length 95 m1 / berth width 35 m1 / draft 5.35 m1

Location
The location is part of the well-known RDM campus, located in the heart of the Rotterdam port area. Various other well-known companies are located on the site, such as Ampelmann, Broekman and SJR Tank Construction.

The location is easily accessible from the A15 motorway (Rotterdam-Nijmegen), one of the main transportation routes in the Netherlands. In the vicinity you can find the station for the waterbus and water taxi with frequent connections to the city center of Rotterdam.


Availabilty
in consultation, but on short notice

Lease price
- warehouse space € 70 per m² per year
- yard  € 20 per m² per year
- quay facility € 33,500 per year

Parking
sufficient public parking spaces in the area

Service charges

to be agreed upon, depending on the activities of Lessee and the facilities required for these activities

rent and service charges will be increased with VAT


rent and service charges will be increased with VAT

Payment
quarterly in advance

Guarantee
bank guarantee of at least a quarterly rent plus service charges and VAT

Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)

Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements

VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT – charged performances


Other
all potential tenants will have to go through a 'know your customer' procedure by the Port of Rotterdam Authority. Depending on the outcome of this procedure, the Port of Rotterdam Authority will grant or refuse permission for the lease of this object.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}